Startsidan på dyslexi.org - om läs-, skriv- och räknesvårigheter

Efterlyser bättre stöd i friskolor

NORRKÖPING Varannan torsdag träffas ett gäng ungdomar i ABF:s lokaler i Norrköping. De är...

"Okunskap och pengar styr"

NORRKÖPING När ungdomarna träffas i ena änden av ABF-huset, möts föräldrarna i den andra för att...
NU kör vi

nu är vi igång

NU ÄR VI IGÅNG OCH PÅ VÄG FRAMÅT

Antalet åtgärdsprogram har halverats på ett år

64 600 elever i grundskolan hade ett åtgärdsprogram hösten 2014. Det är hälften så många, jämfört...

Aktuellt:

8 oktober Halvering av antal elever som får ett åtgärdsprogram
Läs mer på Lärarnas nyheter
5 oktober Nu börjar Västmanland utreda vuxna med dyslexi.
Läs mer på SVT Västmanland
4 oktober "Pappersboken inte bättre än e-boken"
Läs mer på Svd kultur
9 oktober 2015 ”Tidig upptäckt – Tidiga insatser” - Kristianstad Svenska Dyslexiföreningen i samarbete med... Läs mer
23 oktober 2015 Dysleximässan i Göteborg Läs mer
24 oktober 2015 Dyslexiförbundets Förbundsråd Läs mer

Nyhetsbrev

Din e-postadress:
Bli medlem