Startsidan på dyslexi.org - om läs-, skriv- och räknesvårigheter

Hellenius hörna på TV4

Prins Carl-Philip god förebild

Framträdandet i TV4 gav prinsen gott om tid att prata om sin dyslexi. Reaktionerna har varit många...

Ingen skam att ha dyslexi

LINKÖPING Är du orolig för att ditt barn kanske har läs- och skrivsvårigheter? Lugn, det finns...
En grupp personer diskuterar.

Dialog om begriplighet

Visst kan man mäta begriplighet. Den slutsatsen kunde deltagarna i Begripsams andra...
Anna Fouganthine

"Dyslexi behöver inte leda till ett handikapp "

Anna Fouganthine, berättar om sin forskning, om hur läsförmågan hos barn med dyslexi utvecklas...

Aktuellt:

20 oktober Prinsen viktig förebild
Läs mer på Sveriges Radio
18 oktober Se Prins Carl Philip i Hellenius hörna.
Läs mer på TV4
17 oktober Res trots kognitiva problem
Läs mer på YouTube
24 oktober 2014 Dyslexidagar i Malmö 24-25 okt Dyslexiförbundet FMLS anordnar Dyslexidagar med... Läs mer
26 oktober 2014 Förbundsråd 26 okt i Malmö. Dyslexiförbundet FMLS har förbundsråd. Läs mer
13 november 2014 Svenska Daisy-konsortiets konferens 2014 Läs mer

Nyhetsbrev

Din e-postadress:
Bli medlem