Startsidan på dyslexi.org - om läs-, skriv- och räknesvårigheter

Inger Rålenius är rådgivare vid Dyslexiförbundet

En kväll om dyslexi i Upplands Väsby

Välkommen till en kväll om dyslexi på biblioteket i Upplands Väsby! Kvällen kan bli början till ett...

SBU förklarar och förtydligar

SBU förtydligar nu vad man menar med begreppet "otillräckligt vetenskapligt underlag",...
Danska undervisningsministeriet

Danmark utvecklar test för dyskalkyli

Danska undervisningsministeriet håller på att utveckla test för matematiksvårigheter/dyskalkyli.
Culturens hemsida

Inbjudan till Litteraturfestivalen på Culturen i Västerås

Lördagen 22 november 12.00 - 16.00. Att läsa för en hund... hur går det till? Möt hundar och lär!

Aktuellt:

21 november MTM driver "Alla väljare"
Läs mer på Kulturdepartementet
21 november Läxhjälp utan rut
Läs mer på Sveriges Radio
18 november Typsnitt utan nytta
Läs mer på NyTeknik
23 januari 2015 Tidig upptäckt – Tidiga insatser, Svenska dyslexiföreningen Läs mer

Nyhetsbrev

Din e-postadress:
Bli medlem