Startsidan på dyslexi.org - om läs-, skriv- och räknesvårigheter

Böcker och datorskärm

"Rätten att läsa"

... är temat för årets Dyslexivecka! Under det tema ryms många aktiviteter och budskap. Här ges mer...
En norsk flagga

Norsk tillgänglighet på webben – inte bra trots ny lag

Norska lagen ställer krav på tillgänglighet på webben. Ägare till webbplatser är inte medvetna om...
Logga för den Europeiska Dyslexiveckan

Info för arrangörer under Dyslexiveckan 2014.

Årets Dyslexivecka är den 6-12 oktober. På denna sida samlas all info inför veckan, som bibliotek,...
Inbjudan till två föreläsningar i Hässleholm

Hässleholmare! Inbjudan till två föreläsningar i Blå Salong i Hässleholms kulturhus.

Tors. 4 sept. Mige och Eva föreläser om Appar i Smartphone och iPad, samt info om TeleTal och...

Aktuellt:

28 augusti Funktionshindersrörelsen behöver en stabil ekonomi.
Läs mer på GP
27 augusti Särskild undervisningsgrupp blir ofta permanent lösning.
Läs mer på Skolinspektionen
27 augusti ”Sämre läsförståelse naturlig följd av nya digitalsamhället”
Läs mer på DN Debatt
25 september 2014 Bok & Bibliotek 2014 är temat på Bokmässan Brasilien och brasiliansk... Läs mer
6 oktober 2014 Europeiska Dyslexiveckan Läs mer
24 oktober 2014 Dyslexidagar i Malmö 24-25 okt Dyslexiförbundet FMLS anordnar Dyslexidagar med... Läs mer

Nyhetsbrev

Din e-postadress:
Bli medlem