Startsidan på dyslexi.org - om läs-, skriv- och räknesvårigheter

Välkommen på årsmöte hos Distrikt Sörmland

Lördag den 9 maj, klockan 14.00 Drop-in-Fika klockan 13.00 Plats: E 18, Eleonoragatan 18 i...

Årsmöte Distrikt VG

Dyslexiförbundet FMLS Västra Götaland välkomnar till årsmöte den 16 maj kl 12! Tema "...
Skolfartyget Constantia. Foto Privat

Språkläger i skärgården

Föräldraföreningen FDB och Dyslexiförbundet Stockholm ordnar läger för ungdomar som har läs- och...

Digitala taltidningar

Under 2014 försvann taltidningen i det gamla formatet – det nya var digitala taltidningar med text...

Aktuellt:

17 april "Bättre skolresultat utan dator", menar lärare
Läs mer på DN debatt
16 april Hot om vite för brister i skolstöd
Läs mer på Skolinspektionen
14 april Siri på svenska
Läs mer på Logopeden i skolan
26 maj 2015 PTS Innovationsdag Läs mer

Nyhetsbrev

Din e-postadress:
Bli medlem