Startsidan på dyslexi.org - om läs-, skriv- och räknesvårigheter

Driftsstopp på hemsidan

Måndagen 25:e och tisdag den 26:e maj kommer du som administratör inte att kunna lägga upp nytt...
Omslag rapport Satsa tidigt - satsa på förskolan

Förskolebarn med särskilda behov utan stöd

45 procent av barnen i förskolan har behov av specialpedagogiskt stöd. Lärarförbundets undersökning...
Bild på Stig Nyman.

Stig Nyman är ny ordförande för Handikappförbunden

Handikappförbunden har haft kongress. Till ny ordförande valdes Stig Nyman. Han efterträder Ingrid...

Nytt projekt för ökad delaktighet i statistik

Dyslexiförbundet FMLS medverkar i ett projekt för att synliggör personer med psykiska och kognitiva...

Aktuellt:

22 maj Hon vann över dyslexin
20 maj PTS Innovationstävling avgjord
Läs mer på PTS
19 maj Satsning på SFI-lärare
Läs mer på Lärarnas nyheter
26 maj 2015 PTS Innovationsdag Läs mer

Nyhetsbrev

Din e-postadress:
Bli medlem