Aktuellt:

22 augusti Lång väntan på hjälp för dyslexi
21 augusti Skolan saknar kunskap om funktionsnedsättningar
20 augusti Många insatser mot dyslexi saknar forskningsstöd.
25 september 2014 Bok & Bibliotek Läs mer
6 oktober 2014 Europeiska Dyslexiveckan Läs mer
24 oktober 2014 Dyslexidagar i Malmö 24-25 okt Läs mer

Nyhetsbrev

Din e-postadress:
Bli medlem