Startsidan på dyslexi.org - om läs-, skriv- och räknesvårigheter

Biopublik hör syntolkning och uppläst text i en smart telefon Bild: E Hedberg

Äntligen uppläst text på bio

Nu är hindren för att göra film tillgänglig för personer med lässvårigheter borta. Tekniken finns...

God Jul och Gott nytt år önskar Dyslexiförbundet FMLS!

Kansliet är stängt mellan den 20 december 2014 och 7 januari 2015. Välkommen åter då!
Bild från torsdag-aktionen, Foto: Fredrik Granath, DHR

Hedersomnämnande för kamp

Maria Johansson får ett hedersomnämnande för sitt lobbyarbete inför diskrimineringslagstiftningen...
Maria Levlin Foto: Per Melander, UmU

Lyssna och läsa hör ihop

Två nya avhandlingar visar på relationen mellan läsning och hörförståelse. Barn med nedsatt hörsel...

Aktuellt:

19 december Grammisnominerad dyslexi
Läs mer på Specialpedagogik
17 december Idrott och böcker
Läs mer på Kulturrådet
15 december Dyslexiradio om och med SBU
Läs mer på Inläsningstjänst
23 januari 2015 Tidig upptäckt – Tidiga insatser, Svenska dyslexiföreningen Läs mer
14 april 2015 SETT2015 Konferensens fokus på SETT2015 utgår från tre temaområden... Läs mer
26 maj 2015 PTS Innovationsdag Läs mer

Nyhetsbrev

Din e-postadress:
Bli medlem