Startsidan på dyslexi.org - om läs-, skriv- och räknesvårigheter

Två flickor i ett bibliotek, den ena räcker den andra en bok. Bild: Eva Hedberg

Ökad bemanning på skolbibliotek

Regeringen avsätter 15 miljoner för att öka bemanningen på skolornas bibliotek. Syftet är att öka...

Medlemsträff på Anhörig och kunskapscenter

Få information om hur du som anhörig få stöd, någon att prata med och möjlighet att träffa andra...

Läs&Skriv försenad

Var lugn, Läs&Skriv 2/2016 kommer ut den 11 maj – en vecka försenad. Den kommer som vanligt...

Vi är på SETT-2016

Vi finns självklart på SETT-2016! Kom och träffa oss i monter A52.

Aktuellt:

28 april Mer kunskap om utsatthet och funktionshinder
Läs mer på Regeringen
27 april Pennan skapar fokus
Läs mer på Sydsvenskan
27 april Gör om nationella proven från grunden
Läs mer på Lärarnas tidning
12 maj 2016 Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi med fokus på skolhälsovården Läs mer
17 maj 2016 Konferens: Dyslexi i arbetslivet - Från hinder till möjligheter Med bättre kunskap kan vi motverka hinder som läs- och... Läs mer
3 juli 2016 Almedalen - våra arrangemang Håll utkik efter våra arrangemang i tidningen Läs&Skriv... Läs mer

Nyhetsbrev

Din e-postadress:

 

Bli medlem