Startsidan på dyslexi.org - om läs-, skriv- och räknesvårigheter

5 deltagare i panelen skrattar

Läsa-skriva-räkna-garantin ska gälla alla barn!

–Vi ser positivt på garantin, men vad händer om skolorna inte klarar av den? Vad gör man då? Det...

Avslutning av självkänslakurs och föräldragrupp

Nu har vi haft avslutning på självkänslakurs och föräldragrupp och det avslutades med att föräldrar...
Närmast kameran Inger Rålenius, bredvid sitter Håkan Thomsson från SRF.

Gör medierna tillgängliga nu!

–Jag vill inte vänta ett år till innan jag kan gå på bio med uppläst text, sa Inger Rålenius under...

Frågor om dyslexi i HSO-tältet på Almedalen

Vad är egentligen dyslexi, och hur yttrar det sig? Det var en av frågorna som ställdes när...

Aktuellt:

3 juli Nationell kunskapsstrategi ska säkerställa jämlikhet
Läs mer på Skolvärlden
3 juli Hemmasittare ska utredas
Läs mer på Skolvärlden
1 juli Tre miljarder till lärarlöner
Läs mer på Expressen.se
24 september 2015 Bok och biblioteksmässan Läs mer
5 oktober 2015 Europeiska Dyslexiveckan Läs mer
23 oktober 2015 Dysleximässan i Göteborg Läs mer

Nyhetsbrev

Din e-postadress:
Bli medlem