Om tidningen

Läs & Skriv fokuserar på läs-, skriv- och räknesvårigheter och hur det är att leva med dessa. Vi skriver om utbildning och arbetsmarknad, politik, forskning och hjälpmedel och mycket annat med anknytning till ämnet.

Tidningen Läs & Skriv är Dyslexiförbundets ansikte utåt och kommer fyra till sex gånger per år. Delar av tidningens innehåll publiceras också på webben. En del material är bara åtkomligt för inloggade prenumeranter och medlemmar. 

Papperstidningen skickas till medlemmar och prenumeranter, till politiker och tjänstemän som arbetar med frågor om utbildning, arbete och funktionsnedsättningar. Den skickas också till lärarrummen i alla grundskolor. Upplagan är 15 000 – 24 000 ex.

Redaktionsråd: Torbjörn Lundgren, Inger Rålenius, Bengt-Erik Johansson, Sara Rydin samt Eva Hedberg.

Ansvarig utgivare: Bengt-Erik Johansson, Ordförande i Dyslexiförbundet FMLS. 

Redaktör: Eva Hedberg. Om inget annat sägs är materialet på tidningen Läs & Skrivs webbsida (webbteve, foto och texter) producerat av Eva Hedberg eller Sara Rydin.

Taltidning: Som medlem eller prenumerant kan du läsa tidningen som strömmande taltidning på www.lasochskriv.info
 

Produktion av tidningen: Jessica Nyström, Morsans Förlag AB  073-501 62 94

Annonser: Carina Carlsson  070-8349508

Tryck: MittMedia Print.

Miljöcertifierade enligt ISO14001, cert.nr. 1410718.

ISSN: 1104-8808.

Bifogat material

Microsoft Office document icon tidningens_policy.doc