Om Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet (tidigare Dyslexiförbundet FMLS) är ett funktionshindersförbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilde personens behov. Förbundet har nära 7.900 medlemmar organiserade i cirka 60 föreningar runt om i landet.

Dyslexiförbundet arbetar med rådgivning och stöd, har en omfattande informationsverksamhet, bedriver intressepolitik och påverkansarbete, ordnar utbildning, möten, föreläsningar och lägerverksamhet. På vissa håll i landet finns även ungdomsverksamhet.

Förbundet är en aktiv del av svensk handikapprörelse och har även ett gott samarbete med andra svenska dyslexiorganisationer. Förbundet har en rådgivnings-, och informationsverksamhet - Skrivknuten - som vänder sig till allmänhet och skola. Skrivknuten stöds av utbildningsdepartementet och Skolverket. På grund av minskade bidrag står Skrivknuten tyvärr inför neddragningar.

Förbundet har två aktiva projekt: Begriplig text och Orden på jobbet. Mer information om dessa hittar du på begripligtext.se och ordenpajobbet.se.

Av de viktiga arbeten förbundet drivit och driver kan nämnas projektet Begripsam, om kognitiv tillgänglighet och standardisering, de tidigare projekten Fungerande Medier om mediers tillgänglighet samt Språka Loss-projeket om språkets tillgänglighet. Andra projekt har arbetat för tillgänglig text – e-böcker. Förbundet har även utvecklat en egen daisy-läsare - LexiLäser och under 2011 drogs, med stöd av PTS, igång ett stort utvecklingsprojekt för "Talande textremsa på bio" som 2014 övergick i ett nytt projekt om "Talande Textremsa och syntolkning på TV".

Förbundets tidning heter Läs&Skriv och utkommer 4-6 gånger per år i 14-17.000 exemplar.

Du hälsas välkommen i Dyslexiförbundet som medlem, stödmedlem eller prenumerant!

Länkar

Fungerande medier
Begriplig text