Nyhetsarkiv

13 november

Elever drabbas vid skolbyte

Totalt har fler än var tionde elev i grundskolan hösten 2013 någon form av särskilt stöd eftersom de riskerar att inte klara av skolan. Andelen ökar i de högre årskurserna, men minskar mellan årskurs 6 och 7. Minskningen beror troligen på att dokumentationen inte alltid följer med vid skolbyten. Detta gör att den nya skolan då måste upptäcka stödbehovet på nytt. Därför är det oerhört viktigt att skolorna har en bra kunskapsöverföring om stödbehov när elever byter skola.
Läs mer på Skolverket
12 november

24 motioner om funktionshinderpolitik

Av totalt över 2000 motioner Under den allmänna motionstiden, innehåller 24 stycken ordet funktionsnedsättning.
Läs mer på Lika unika
11 november

IT-stöd ökar elevernas läsförmåga

Ny rapport om effekterna av IT-stöd för elevernas resultat från Danska SFI, Nationellt centrum för social forskning, visar att särskilt svaga elever kan prestera bättre om de får IT-stöd i form av uppläsning av elevtexter.
10 november

Hägglund twittrar om dyslektiker

Göran Hägglund kommenterar en felstavad reklamskylt på Twitter: "Skotar du själv eller vill du ha hjälp?", skriver han i ett inlägg under lördagen - och skapar själv en hashtagg. Dyslexiförbundets ordförande blir besviken när han hör talas om partiledarens skämt. – Han raljerar med dyslektiker. Jag blir lite ledsen när jag hör det här, säger Bengt-Erik Johansson.
Läs mer på Expressen
7 november

Har du dyskalkyli?

Nästan en halv miljon svenskar har dyskalkyli. - Många lärare får en aha-upplevelse när vi berättar om detta, säger logopeden och pedagogen Kerstin Hill Svensson.
6 november

Dyslexiradio om Witting-metoden

I detta avsnitt av dyslexiradion pratar vi med Ann-Katrin Swärd, disputerad lektor inom specialpedagogik vid Göteborgs Universitet, om hennes avhandling som kretsat kring Wittingmetoden.
Läs mer på Inläsningstjänst
6 november

Fler studenter med studiehjälp

Antalet ökar, från 90 studenter 2002, till i dagsläget närmare 400 studenter som får särskilt pedagogiskt stöd och som använder sig av studiehjälpen.
Läs mer på Sveriges Radio
5 november

Pedagogiskt stöd på högskolan

Vad tycker handlar om pedagogiskt stöd på Luleå tekniska högskola.
4 november

Knäck matten!

Elever med specifika matematiksvårigheter behöver både gasa och bromsa. Det vet lärare i Kårstaskolan i Vallentuna.
Läs mer på Lärarnas nyheter
3 november

Ulrica Jonson knep andraplatsen i Guldäpplet 2014

Ulrica Jonson har tidigare arbetat på Södertälje Skoldatatek. Nu är hon Vallaskolan i samma kommun. Ulrica arbetar med specialpedagogiska metoder för att med digitala verktyg ge stöd för språkutveckling hos elever i behov av särskilt stöd. Att skriva sig till läsning är en metod som utgår från forskning och beprövad erfarenhet, och Ulrica beskriver utförligt hur hon utvärderar och kvalitetssäkrar sin undervisning.