Nyhetsarkiv

5 maj

"Svenska skolan en besvikelse" - Se presentationen av OECD-rapporten (eng)

Sverige står inför en allvarlig lärarkris – både när det gäller kvaliteten på lärarna och när det gäller lärarnas status. Det konstaterar OECD i sin granskning där de riktar svidande kritik mot det svenska skolsystemet. – Tidigare var Sverige ett föregångsland, så är det inte längre, säger Andreas Schleicher, direktör för OECD:s utbildningsdirektorat på en pressträff.
Läs mer på SVT.se
4 maj

Studiepaket för pedagoger

Studiepaket till Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Studiepaketet kan användas av rektorer, elevhälsans personal, lärare och övrigskol personal vid möten, under studiedagar och på arbetslagsträffar.
Läs mer på Skolverket
4 maj

Stor grupp arbetslösa bortglömda sedan 1980

Arbetsmarknadspolitiken har en blind fläck. För två av tre grupper med hög arbetslöshet och särskilt utsatt läge på arbetsmarknaden görs stora och riktade insatser, men den tredje gruppen - personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning – har helt glömts bort. Inga avgörande reformer har genomförts sedan lönebidraget infördes 1980. Nu måste det till en ändring.
29 april

Varför är inte tillgänglighet prioriterad?

Sedan den 1 januari 2015 har grunden Bristande tillgänglighet implementerats i diskrimineringslagen. Lite förenklat ska diskrimineringstillägget förstärka och komplettera redan befintliga lagar som exempelvis skollagen, arbetsmiljölagen och plan- och bygglagen.
Läs mer på Barometern
29 april

Ministerrådet fördröjer talbokavtal

Ministerrådet i EU har godkänt Marrakechfördraget som väsentligt kommer att förbättra tillgången till litteratur för blinda, synskadade eller personer med lässvårigheter såsom dyslexi. Avtalet ger talboksläsare tillgång till fler böcker på fler språk. Införandet av Marrakeshföredraget fördröjs dock eftersom ministerrådet inte kan enas om vilka en artikel i EU:s fördrag som ska användas som grund för ratificeringen.
Läs mer på Europaportalen
29 april

Författaren Anna Jansson: "Jag har en släng av dyslexi"

I juni kommer Anna Janssons ”Brevtjuven” ut. Det är en barnbok som handlar om elvaåriga detektiven Emil Wern i Visby. Han är son till Maria Wern, som är huvudperson i hennes deckare
Läs mer på Östgötatidningen
27 april

Regeringen ser över Funka-utredningen

Nu svarar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) på funktionshinderrörelsens kritik om passivitet i jobbfrågan. - Vi ser just nu över Funka-utredningen och avser att komma tillbaka i den mycket angelägna frågan, säger Ylva Johansson till Föräldrakraft.
Läs mer på Föräldrakraft
23 april

Karl Johansskolan i Göteborg sparar genom att dra ner på elevstödet!

Sex specialpedagoger ska bli tre och fjorton elevassistenter ska bli åtta - samtidigt som eleverna blir fler. Nu genomförs stora nedskärningar på Karl Johansskolan.
Läs mer på Göteborgs posten
17 april

"Bättre skolresultat utan dator", menar lärare

”Förbättra resultaten i skolan genom att kasta ut datorerna från lektionerna” Inga pedagogiska vinster. Sedan eleverna fick datorer har de fått det svårare svår att följa med. För mig står det klart att datorn är kontraproduktiv på vanliga lektioner – då läraren undervisar eller i dialog samtalar med eleverna, skriver gymnasieläraren Håkan Danielsson.
Läs mer på DN debatt
16 april

Hot om vite för brister i skolstöd

Skolinspektionen har beslutat om föreläggande med vite på 700 000 kronor för att Kungälvs kommun skyndsamt ska rätta till allvarliga brister i skolverksamheten vid Thorildskolan.
Läs mer på Skolinspektionen