Nyhetsarkiv

2 april

Matematik i förskolan

Hitta matematiken i förskolan Program från UR som hjälper dig att se matematiken i barnens vardag.
Läs mer på Utbildningsradion
31 mars

Utbyggd lärarutbildning räcker inte

Aviserade utbyggnader av olika lärarutbildningar räcker inte för att täcka skolornas behov av personal. Om inget oförutsett inträffar består lärarbristen i många år, enligt en ny prognos från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).
Läs mer på SvD
31 mars

Almapriset till Sydafrikansk läsrörelse

Årets mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2015 gick till PRAESA, Project for the Study of Alternative Education in South Africa. Organisation bedriver sedan 1992 läsfrämjande arbete för barn och ungdomar i Sydafrika.
Läs mer på www.alma.se
30 mars

Västmanland under kritik

Västmanland är det enda landstinget i landet där diagnosen dyslexi inte omfattas av hälso- och sjukvårdslagen. ”Det är förskräckligt. Det är under all kritik”, säger Ulrika Ekman, ordförande i Västerås dyslexiförbund.
Läs mer på vlt.se
24 mars

Bristfällig uppföljning inom sjukvården

Stora grupper av patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) följs inte upp i kvalitetsregister. I det nya kvalitetsregistret NEUROPSYK följs alla NPF-diagnoser upp i ett och samma register, grundat på information från alla olika berörda vårdgivare och olika professioner i patientens vårdkedja.
Läs mer på Medicinsk access
23 mars

"Vi vill ta dem till domstol"

En ny ideell förening bildas för att driva diskrimineringsfrågor. "Med lagen som verktyg" blir den nya föreningens namn, enligt ett blogginlägg som publicerats på fulldelaktiget.nu idag.
Läs mer på Föräldrakraft
20 mars

Ny gymnasieutredning

Nu tillsätter regeringen en utredning vars övergripande mål är att alla unga ska påbörja och avsluta sin gymnasieutbildning. Man vill också återinföra estetiska ämnen.
Läs mer på Skolvärlden
18 mars

Skolan ville vänta med utredning

Redan i första klass oroade sig Karin för sonens läs- och skrivsvårigheter. Men enligt henne var det först när hon hotade med Skolinspektionen som en utredning om dyslexi inleddes.
Läs mer på Na.se
17 mars

Sämre hälsa än övriga befolkning

Personer med funktionsnedsättning uppger att de har en sämre hälsa än övrig befolkning. Lägre sysselsättningsgrad, avsaknad av praktiskt stöd och utsatthet för kränkande behandling är några faktorer som spelar roll. Det visar resultat från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor som genomförs av Folkhälsomyndigheten.
16 mars

Ny avhandling: Läsning på papper ökar förståelsen

Läsa på papper eller i datorn? För en webbhängande tonåring är valet inte svårt. Men sanningen är att digitalläsning ger sämre läsförståelse. Det visar en avhandling från Mittuniversitetet. – Jag blev överraskad, säger Maria Rasmusson, doktorand i pedagogik.
Läs mer på GP Kultur