Nyhetsarkiv

16 september

"Man känner sig korkad"

För fyrtio år sedan fanns det inget som hette dyslexi och i skolan fick Caysa Molin gå i specialklass. Ett ord på sina läs- och skrivsvårigheter fick hon först när hon fyllt femtio. – Även om kungen har dyslexi så har inte samhället varit så förstående. Man känner sig korkad när man har svårt att läsa och skriva.
Läs mer på Helsingborgs dagblad
16 september

Dyskalkyli - vanligt, men okänt i skolan

Mellan 3 och 6 procent av svenskarna har diagnosen dyskalkyli, att man har svårt för siffror. Bland lärare vet få vad det är, och drabbade Adam får inte rätt hjälp.
Läs mer på p4 Sjuhärad
15 september

Skolinspektionen om särskilt stöd

Skolinspektionen, som är den myndighet som granskar hur skolorna sköter sig, ser ofta att skolor brister i arbetet med just särskilt stöd.
Läs mer på Sveriges Radio
15 september

Nytt bakslag i Pisa-test för svenska skolan

Datortillgången i den svenska skolan är utmärkt. Betydligt sämre är de svenska elevernas IT-kunskaper. I ännu ett Pisa-test, denna gång digitalt, hamnar Sverige långt efter toppnationerna.
Läs mer på Lärarnas nyheter
3 september

"Jag är inte dum! "

Redan under de första skolåren kategoriseras vi efter vad vi inte kan snarare än att tillåtas växa inom områden där vi skulle kunna växa. På så sätt lär vi barn att kämpa för att arbeta bort allt som avviker från normen för att passa in, snarare än bli enastående i de områden där talangen finns, skriver låtskrivaren Emilie Dahlst.
Läs mer på Expressen
1 september

Medvind för oss!

Ett förbund i medvind laddar inför Dysleximässan som i år äger rum i Göteborg den 23-24 oktober. - Vi har stora förhoppningar kring regeringens läsa-skriva-räkna-garanti. Dessutom har kunskapen om dyslexi ökat hos allmänheten, säger Bengt-Erik Johansson, ordförande för Dyslexiförbundet FMLS.
Läs mer på Föräldrakraft
28 augusti

Många elever berövas stöd

Lagbrott. Alla elever som har behov av särskilt stöd i skolan har rätt att få det. Ändå uppger lärare i sju av tio kommuner att det inte avsätts tillräckligt mycket pengar för att kravet ska kunna uppfyllas. Brister i särskilt stöd är också den näst vanligaste orsaken till att Skolinspektionen fäller skolor, och få speciallärare är behöriga.
Läs mer på Svenska Dagbladet
26 augusti

Dålig webbtillgänglighet kan få konsekvenser

Bristen på tillgänglighet på värmländska kulturinstitutioners hemsidor stänger ute besökare och kan, om det inte åtgärdas innan 2016, leda till att de förlorar sina statsbidrag.
Läs mer på Sveriges Radio
24 augusti

Elever med särskilda behov mobbas oftare

alla barn ser inte fram mot skolstarten. 60 000 barn blir varje år utsatta för mobbning och många av dem har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För dessa är skolstarten början på ett helvete som bara kommer bli värre ju längre terminen går.
Läs mer på Aftonbladet
24 augusti

Tio problem som osynliggör oss

Det finns fler än Ica-Jerry. Personer med funktionshinder lyser med sin frånvaro när företag kommunicerar bilden av sig själva och sina kunder. Det bidrar till att forma vår bild av vad som är normalt i samhället. Men det finns undantag – här är tio lärdomar från företag som vågat, skriver styrgruppen för FUB-projektet Störd och stolt.
Läs mer på Dagens Nyheter