Nyhetsarkiv

28 juni

Sviktande läsförmåga inte enbart skolans ansvar!

Grundskolans huvuduppgift är att se till att alla elever, oavsett bakgrund eller bostadsort, lär sig de basfärdigheter som krävs för att klara sig i samhället. En förutsättning för att detta ska fungera i verkligheten är förstås att eleverna lär sig att läsa och skriva under sina första skolår. Läskulturen i vårt samhälle har förändrats mycket snabbt och behovet av fortbildning inom läsundervisningen är enormt.
Läs mer på Dagens Samhälle
27 juni

Poliselev bommade prov sex gånger.

En elev på Polishögskolan bommade kursen i trafiksäkerhet hela sex gånger. Då ville skolledningen att han skulle sluta skolan, men eleven förklarade att han har dyslexi och får nu fortsätta.(TT)
Läs mer på Uppsala Nya Tidning
26 juni

Loa Falkman borde be om ursäkt!

Jag heter Stephani, jag är 13 år och har dyslexi. Igår satt jag och tittade på det klassiska familjeprogrammet Allsång på Skansen med min familj. Men jag blev väldigt chockad på att Loa Falkman skojade på ett väldigt starkt sätt om oss dyslektiker.
Läs mer på Aftonbladet
26 juni

Bristande tillgänglighet i skolan blir diskriminering

Den nya lag som riksdagen precis röstat igenom, gäller från den 1 januari 2015. Tillägget i diskrimineringslagen understryker att vi är skyldiga att erbjuda en förskola och skola där alla barn och elever, oavsett funktionsförmåga, får förutsättningar att delta, utvecklas och lära sig, skriver Greger Bååth och Catrin Tufvesson, Specialpedagogiska Skolmyndigheten.
Läs mer på Skånskan.se
25 juni

Skolan behöver kunskap om dyslexi.

Ett barn med dyslexi behöver en utbildad lärare eller specialpedagog för att få rätt hjälp, anser Lars Jusonius från Dyslexiförbundet FMLS.
Läs mer på Bohuslänningen
20 juni

Bilder kan ge försämrad läsförståelse

När ett lärandematerial består av både text och bild är det inte alls säkert att bilden studeras eller att den bidrar positivt till läsförståelsen. Det som avgör är materialets design och läsförmågan hos läsaren. Det visar en avhandling som läggs fram av Eva Wennås Brante vid Göteborgs universitet.
Läs mer på Forskning.se
20 juni

PTS ska utveckla en språkdatabas

Regeringen har idag gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt för att omvandla tal till text - något som skulle möjliggöra till exempel direkttextning av tv-program.
Läs mer på Regeringen.se
18 juni

Lättläst blir en del av Myndigheten för Tillgängliga Medier!

Från den 1 januari 2015 blir verksamheten vid Centrum för lättläst en del av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Det står klart när Riksdagen nu tagit ställning till regeringens proposition om framtiden för lättläst.
Läs mer på MTM
16 juni

Talsyntes till alla barn

Samtliga elever i förskoleklass till årskurs tre lär sig idag bokstäver och att skriva på datorer utrustade specialpedagogiska program med bland annat talsyntes som vägleder eleverna. – Vi ser en jättestor förbättring på de treor som vi hade i år jämfört med förra året. Vi tror stenhårt på att detta förebygger läs- och skrivsvårigheter, menar Carina Adelsgård.
Läs mer på Skånskan.se
12 juni

Eleverna har rätt till stöd enligt lagen

Ängkärrskolan - en fristad för barn med dyslexi. Ängkärrskolan i Solna är den första och enda skolan i Sverige för elever med dyslexi med plats för 120 elever. Hör också Sven Eklöf, kanslichef på Dyslexiförbundet och Matz Nilzon, förbundsordförande på Sveriges Skolledarförbund.
Läs mer på SR P1 Studio Ett