Nyhetsarkiv

6 februari

Sju myter om skolan

Det handlar inte om pengar, små klasser, talang eller en vidare läroplan. Andreas Schleicher, ansvarig för Pisa på OECD, avlivar sju myter om framgångsrika skolsystem för BBC News.
Läs mer på Skolvärlden
5 februari

Läslyftets budget för liten

Intresset för Läslyftet är så stort i landet att det statliga bidraget till lässatsningen inte kommer att räcka till alla som sökt, enligt Skolverkets sammanställning.
Läs mer på Skolvärlden
2 februari

"Det behövs flera olika sätt att ta sig an text"

Vad är det för fel på att läsa vanliga böcker? – De böcker som finns för barn mellan sex och 12 år är kapitelböcker med bilder på var tredje, fjärde sida, säger Josefin Svenske som är serietecknare. Det är inget fel med det. Men det behövs flera olika sätt att ta sig an text. Jag har själv dyslexi och vet att det kan vara svårt att kläcka läskoden när man ska börja skolan.
Läs mer på Sydsvenskan
28 januari

Forskare: betyg inte viktigt för kunskap

En ny rapport från Vetenskapsrådet visar att betyg i skolan inte är så viktiga för hur mycket eleverna lär sig. Den visar också att elever som inte presterar så bra, kan påverkas negativt av betyg.
Läs mer på Sveriges Radio
27 januari

Tidiga insatser viktiga mot läs- och skrivsvårigheter

Om en elev riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter är en ”vänta och se-attityd” kontraproduktiv och ett tecken på att samspelet mellan elev och skolundervisning inte fungerar tillfredsställande. Istället bör skolan tidigt kartlägga om det finns risk för att läs- och skrivsvårigheter utvecklas.
Läs mer på Skolverket.se
26 januari

Slutspurt för projektet "Berätta, leka, läsa"

Nu inleds den fjärde och sista terminen för Läsrörelsens unika projekt BERÄTTA, LEKA, LÄSA med 1-, 2- och 3-åringar i kommunerna i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. Cirka 11 000 barn har deltagit.
22 januari

Tipsbank för lärare till elever med särskilda behov

Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter.
Läs mer på Tipsbanken
16 januari

Bristfällig utredning om tidiga betyg

Brister i utredningen. Utredningen bakom förslaget om betyg i fjärde klass är ­bristfällig. Det vetenskapliga stödet för tidiga betyg är mycket svagt. ­Skolans ­reformarbete bör i stället inriktas mot att stärka lärares kompetens, skriver Kungliga ­Vetenskapsakademiens arbetsgrupp Framtidens skola.
Läs mer på Dagens Nyheter
15 januari

Läser utan att förstå

Barn som läser flytande – men utan att förstå, upptäcks sällan förrän i fjärde klass. Åsa Elwérs avhandling ska förhoppningsvis ändra på det.
Läs mer på Skolvärlden
15 januari

Läxor i örat

Samtliga elever i Kristianstad kan välja att få skolböcker upplästa i sin mobiltelefon. Det påverkar resultaten positivt.
Läs mer på SVT