Nyhetsarkiv

8 juli

"Alla barn har rätt att lära sig läsa tidigt"

Vi lär oss som mest när vi är barn. En lässatsning bör därför införas redan under förskoleåren för att stärka förutsättningarna att klara av den fortsatta skolgången. Det skriver Catharina Rosencrantz, Moderaterna.
Läs mer på Corren Debatt
3 juli

Nationell kunskapsstrategi ska säkerställa jämlikhet

Med fyra förändringar – samlade i en nationell kunskapsstrategi – vill LR, Sulf, Skolledarförbundet och Saco säkerställa att alla elever ges samma möjligheter. När strategin diskuterades i Almedalen var politikerna med på noterna.
Läs mer på Skolvärlden
3 juli

Hemmasittare ska utredas

Regeringen tillsätter en utredning som ska sprida kunskap om framgångsrikt arbete mot skolfrånvaro. Dessutom har Skolverket fått i uppdrag att ta fram ett verktyg för att fördela statliga bidrag så att de skolor som har störst behov får mest.
Läs mer på Skolvärlden
1 juli

Tre miljarder till lärarlöner

Stefan Löfven dammar av ett gammalt förslag om höjda lärarlöner - för "särskilt skickliga lärare". Tre miljarder från statskassan kan ge 3000 kronor mer i lönekuvertet per månad för dessa lärare.
Läs mer på Expressen.se
25 juni

Dubblad satsning på speciallärare med inriktning på utvecklingsstörning

Regeringen tänker fördubbla bidraget för att utbilda speciallärare som är inriktade mot att undervisa elever med utvecklingsstörning.
Läs mer på SVT.se
24 juni

Föreslår till Stortinget att alla skolor blir dyslexivänliga

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Torgeir Knag Fylkesnes om at alle skoler må bli dysleksi- og dyskalkulivennlige
Läs mer på Norska Stortinget
23 juni

Ny lag i Indiana: Lärare måste kunna dyslexi

Den amerikanska delstaten Indiana har lagstiftat om att lärare ska utbildas i att upptäcka elever med dyslexi. Alla lärarutbildningar måste ge kurser i hur man upptäcker dyslexi. Och i sommar fortbildas lärare från hela delstaten.
Läs mer på The Statehouse Indiana
17 juni

Typsnitt visar hur det känns att ha dyslexi

Genom att ta bort 40 procent av bokstäverna har Daniel Britton återskapat känslan av att ha dyslexi.
Läs mer på IDG.se
17 juni

Hon skrev till skolminister

Hanna Waldholm har skrivit brev till Gustav Fridolin om situationen i skolan.
Läs mer på LT Kävlinge
11 juni

Jesper Klein ny ordförande för internationella DAISY-konsortiet

Jesper Klein från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är vald till ny styrelseordförande för internationella DAISY-konsortiet. Det är en global organisation som arbetar för att personer med läsnedsättning ska få tillgång till litteratur och information.