Nyhetsarkiv

17 juli

Alla barn måste få träffa en skolläkare!

Otillräckligt stöd i skolan leder till sämre prestation och även sämre psykisk hälsa. En läkare kan tidigt upptäcka sådana problem och sätta in åtgärder. Därför är det oroväckande att det inte längre finns några rekommendationer om läkar­under­sökning för skolbarn, skriver tre läkare och en professor.
Läs mer på DN Debatt
17 juli

Marianne Bernadotte om dyslexi i "Sommar".

Det startar med hennes lillebror som klassades som dum för att han hade läs- och skrivsvårigheter, fortsätter med att hon upplevt krig på nära håll och därför uppmanar oss att värna om och öppna våra hjärtan för dem som i dag befinner sig i liknande situationer och landar slutligen i hennes nuvarande arbete att hjälpa människor med handikapp.
Läs mer på GP
10 juli

SRF: Inte en utredning till om arbete!

Det behövs inga fler utredningar och nya namn på åtgärder arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. - Vi behöver inte fler stödåtgärder som konkurrerar med andra stödåtgärder och som inte löser sysselsättningsproblematiken, säger förbundsordföranden i Synskadades Riksförbund Håkan Thomsson.
Läs mer på SRF
7 juli

- Felplacerade särskoleelever måste utredas!

Skolpolitikern Stina Engström (FP) i Skellefteå kräver en statlig utredning av hur det gått för felplacerade skolelever. – Jag tror det finns tusentals mänskliga tragedier, säger hon.
Läs mer på Aftonbladet
6 juli

Skolbibliotek 2014 - Vart är vi på väg?

Det bästa sättet att tackla kommande utmaningar i skolan är att möta och lyfta fram de nya kulturerna och kompetenserna. Christian Jerhov, verksamhetsutvecklare i Lerums kommun, pratar om framtidens skola: flipped classroom, e-böcker, spelifiering, moocs, wikis - de nya delningskulturerna erbjuder en väv av kunskap. Konferensen hölls på Hotel Riverton i Göteborg 18-19 mars 2014. Arrangör: Skolporten
Läs mer på ur.se
6 juli

8 av 10 röstar inte

Studieförbundet Vuxenskolans kampanj som genomförs under Almedalsveckan i samarbete med Centrum för lättläst var en av finalisterna till PR-byrån Westanders pris "Hetast i Almedalen ".
Läs mer på CLL
4 juli

Undervisning på fritids

I den nya skollagen har fritidshemmen fått ett tydligare uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande. Skolverkets nya allmänna råd betonar att lärandet ska ske i ett brett perspektiv. Till exempel kan fritidshemmet stärka elevernas självkänsla vilket i sin tur kan påverka elevens förutsättningar till lärande.
Läs mer på Skolverket.se
3 juli

Nya råd om snabbare stöd till elever

Det är viktigt att tidigt fånga upp elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås samtidigt som lärare får mer tid till undervisning. Därför har Skolverket tagit fram nya allmänna råd som baseras på nya bestämmelser i skollagen som förtydligar vad som avses med stöd och särskilt stöd och dokumentationen kring dessa.
Läs mer på Skolverket.se
1 juli

Elevernas läsförmåga i grundskolan

Landets lärare upplever stora brister i förutsättningarna för läsinlärning. Elever med behov av extra läsfärdighetsträning får inte det stöd de har rätt till, förekomsten av skolbibliotek varierar, undervisningstiden växlar mellan olika skolor och är ofta otillräcklig. Lärarnas Riksförbund släpper en rapport.
Läs mer på Lärarnas Riksförbund
1 juli

"Brist på kognitiva hjälpmedel"

"Nu måste alla elever med kognitiva funktionsnedsättningar få det stöd de har rätt till enligt skollagen"
Läs mer på Skolvärlden debatt