Nyhetsarkiv

22 november

Skolan som struntar i Skolverkets regler om nationella prov

På Ängskärrsskolan i Solna struntar man i Skolverkets nya regler för dyslektiker. Det har kommit kraftig kritik mot att elever med dyslexi inte får använda sina vanliga läshjälpmedel när de gör nationella prov.
Läs mer på TV4 play
21 november

Skolverket förbjuder provhjälp för dysletiker

Det finns omkring 400 000 personer som har dyslexi i Sverige. Skolverket har nu förbjudit läshjälpmedel om de ska få godkänt på de nationella läsproven.
Läs mer på TV4 Nyheter
20 november

Skolverket obegripligt enögt.

Skolverkets uttalande idag, som leder till slutsatsen om att läsning är en endimensionell företeelse, som enbart omfattar avkodning är förvånande obegripligt.
14 november

Nytt regeringsuppdrag om tillgänglig bio

Regeringen har givit Svenska Filminstitutet och Post- och telestyrelsen ett nytt uppdrag för att öka tillgängligheten till bio för människor med nedsatt syn eller som har läs- och skrivsvårigheter. Genom att ta fram nya tekniska lösningar ska fler kunna ta del av biografernas utbud.
Läs mer på Kulturdepartementet
13 november

Vilka rättigheter har personer med funktionshinder?

En video från gårdagens paneldebatt på ABF. Hur ser den svenska rättighetslagstiftningen ut för personer med funktionshinder? Hur ser diskrimineringslagstiftningen ut? Titeln är: "Rättighetslagstiftning och den svenska välfärdsstaten"
Läs mer på ABF
5 november

Internationella funktionshinderdagen 3 december

Programmet är klart för internationella funktionshinderdagen. Dagen infaller den 3 december 2013. Tillställningen hålls i diskrimineringsombudsmannens lokaler i Stockholm.
30 oktober

Offentliga svenska webbplatsen inte tillgängliga

Regeringens Användningsforum har gett Funka ett uppdrag. Funka har analyserat om offentliga svenska webbplatser uppfyller de krav på tillgänglighet som ställs i EU-kommissionens förslag till direktiv. Svaret är negativt.
Läs mer på Funka
30 oktober

Skolverket JO-anmält!

Vilka kriterier elever ska uppnå för ett visst betyg är så knepiga att förstå att det kan leda till att fel betyg sätts. Det menar läraren Mattias Forsgren som tröttnade på Skolverkets snåriga formuleringar och anmälde myndigheten till JO. Hör också Skolverkets Christina Månberg och betygsexperten Per Måhl. Dyslexiförbundet FMLS kommentar: Snårigheten kan ha bidragit till Skolverkets ovilja att acceptera anpassning av nationella proven i svenska - tyvärr!
Läs mer på SR P1
30 oktober

Ovisst om pengar till stockholmselever med dyslexi

Christer Blomkvist, enhetschef på utbildningsförvaltningen, säger att de allra flesta elever som är inskrivna på resurskolor nu har fått ett tilläggsbelopp. – Men om man bara har dyslexi och inte har någon ytterligare funktionsnedsättning så tillhör man inte någon av de målgrupper som är berättigade till ett tilläggsbelopp enligt nämndens beslut, säger Christer Blomkvist. Ansökningarna är dock individuella och ingen elev på Ängkärrsskolan har fått svar på ansökan än.
Läs mer på SVT ABC
29 oktober

Skolverket måste se över begreppsförvirringen kring momentet läsförståelse i Nationella proven.

Den 25-26 oktober hölls Dyslexiförbundet FMLS årliga Dysleximässa i Sollentuna. På mässan var Skolverket representerat, för att under 45 minuter försöka motivera varför elever med läs- och skrivsvårigheter inte kan få hjälp med att få texten uppläst när momentet läsförståelse prövas vid de Nationella proven i svenska åk 3 och åk 6. Det gick inget vidare...
Läs mer på Logopeden i skolan.