Nyhetsarkiv

24 mars

Regeringen utreder betyg från fyran

Betyg från fjärde klass, digitalisering och central rättning av nationella prov och kunskapsmål för läsning i årskurs 1. Regeringen tillsätter nu en utredning om tidigare betyg. Utredare blir professor Martin Ingvar.
Läs mer på regeringen.se
20 mars

Datorer utmanar skrivandet

Datorernas intåg i klassrummen och i gymnasieskolornas svenskundervisning har medfört stora förändringar. Det är inte bara fråga om att överge papper och penna och ersätta det med dator och skärm. Man kan tala om en helt ny digital skrivprocess när eleverna använder datorn som ett redskap för skrivandet där också sociala mediers ständiga närvaro i hög grad påverkar elevernas arbete.
Läs mer på forskning.se
20 mars

Sven Eklöf gästbloggar om skollagen.

Stödet till elever stärks i skollagen ...... Så lite glad kan man va …
Läs mer på Ingrid Burmans blogg
20 mars

Undantagen gör antidiskrimineringslagen tandlös.

Lagförslaget om att bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering kommer inte att bidra till ett samhälle där fler kan delta på lika villkor.
Läs mer på SvD
20 mars

Hon vill kunna arbeta på samma villkor som alla andra

Radiointervju med Elisabeth Månsson Marttala om villkoren för personer med dyslexi på arbetsmarknaden. Intervjun börjar efter 2 timmar och 42 minuter.
Läs mer på Sveriges radio
19 mars

Sex av tio väljare vill att staten tar över skolan

LÄRARNAS RIKSFÖRBUNDS VÄLJARUNDERSÖKNING Drygt sex av tio väljare vill att staten ska ta över hela huvudansvaret för den svenska skolan. Det finns en tydlig majoritet för detta bland väljarna i samtliga partier.
17 mars

Sommarskola räcker inte långt!

Suzanne Lindberg Sellin bloggar om brist på stöd för Dyslexi bla.
Läs mer på VK Blogg
17 mars

Stöd i tre steg i finsk skola

Emil och Jessica går båda i Hangö högstadieskola. De kämpar hårt; Emil för att klara sig och Jessica för att få toppbetyg.
Läs mer på Svenska Yle
14 mars

9000 nya platser på lärarutbildningen

Regeringen kommer att satsa stort på lärarutbildningen i den vårbudget som presenteras nästa månad. Det blir 9 000 nya utbildningsplatser för blivande lärare, en ökning med 20 procent.
Läs mer på SR
13 mars

Regeringen utreder tioårig grundskola

Regeringen har aviserat att grundskolan ska bli tioårig genom att dagens förskoleklass blir en del av skolan. Samtidigt förlängs skolplikten för elever som inte är behöriga till gymnasieskolans nationella program och det blir obligatoriskt för skolhuvudmän att anordna sommarskola. Regeringen tillsätter en så kallade Grundskoleutredningen, som leds av Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler.
Läs mer på regeringen.se