Nyhetsarkiv

21 februari

Bokstäver svåra att tolka.

Skillnaden mellan tecken och bild ger problem för många när de ska lära sig läsa, skriver läraren och forskaren Lars Lundström.
Läs mer på Lärarnas Nyheter
21 februari

"Åtgärdsprogrammen minskas - men fler resurser behövs till särskilt stöd."

Under onsdagen presenterade regeringen ett nytt lagförslag där arbetet med åtgärdsprogram ska minskas. Lärarförbundet välkomnar förslaget och det går i linje med vad vi drivit sen lång tid tillbaka. Men det behövs mer resurser till särskilt stöd i praktiken.
Läs mer på Lärarförbundet
20 februari

Minskad administration för lärare genom tydligare regler för åtgärdsprogram

Regeringen förändrar lagstiftningen så att arbetet med åtgärdsprogram i skolan kraftigt kan minskas. Detta lättar lärarnas administrativa börda och frigör tid för undervisning.
Läs mer på Regeringen.se
19 februari

Urvattnat diskrimineringslagförslag?

Ett diskrimineringslagförslag ska komma den 18 mars. -Risken är bara att det är ett urvattnat förslag, säger Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande på plats. Hör webbradioreportaget!
Läs mer på Neuroförbundet
19 februari

Regeringen håller fast vid sin strategi för funktionshinderpolitiken

Snart är det halvtid i regeringens strategi för funktionshinder­politiken. Trots att utvecklingen går långsamt håller ansvarig minister fast vid sin metod i en intervju med SHT.
19 februari

Mer pengar för att få in alla på arbetsmarknaden

En tiondel av Sveriges befolkning i arbetsför ålder uppskattas ha en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan. Omkring 44 procent av denna grupp har ett arbete, långtifrån hälften alltså. Mer pengar skulle behövas, för att sysselsättningsgraden i gruppen.
Läs mer på Socionomen.nu
19 februari

Svårare att resa med SJ för person med funktionsnedsättning

SJs minskade service leder till att människor med funktionsnedsättning får svårare att resa, menar Handikappförbunden.
Läs mer på Handikappförbunden
17 februari

Rektorer beredda att spräcka budgeten!

En majoritet av rektorerna i Göteborg larmar om brister. På varannan skola är rektorn beredd att överskrida budgeten för att följa skollagen.
Läs mer på GP
17 februari

Behörighet viktig för läsinlärning

Att låta matte/NO-lärare starta läsinlärning med elever i årskurs 1 och svenska/SO-lärare börja med matte i samma årskurs bidrar till skolans sjunkande Pisa-resultat, skriver pedagog Anita Almgren.
Läs mer på Göteborgs-Posten
17 februari

Paniken efter Pisa

En sak är säker, skolan kommer att bli en ännu hetare valfråga i år än vid förra valet. Pisapaniken har spridit sig in i vardagsrummen och friskolor har gått i konkurs för att nämna några områden som stressar både politiker och väljare.
Läs mer på Lärarnas Nyheter