Nyhetsarkiv

9 september

"Vad gör ni med våra ungar, Jan Björklund?"

Debattartikel i Aftonbladet. Kulturarbetare föreslår: Ändra lagen så att alla barn har möjlighet att klara skolan!
Läs mer på Aftonbladet Debatt
8 september

Björklund tofflas till i VLT debatt.

Sedan flera år har skolan fått vara lekstuga för ett politiskt parti eller dess ledare - Jan Björklund. Senast handlar det om att kravet på åtgärdsprogram skall tas bort och att individuella utvecklingsplaner (IUP) inte behöver skrivas i samma utsträckning som nu.
Läs mer på VLT.Debatt
5 september

Internationella läskunnighetsdagen 8 september

Att få lära sig läsa är en mänsklig rättighet. I mer än 40 år har UNESCO uppmärksammat läskunnighetens dag den 8 september. UNESCO vill medverka till att alla människor blir läskunniga.
Läs mer på UNESCO (engelska)
4 september

9 av 10 kommuner struntar i behoven

Elevernas behov ligger sällan till grund för kommunernas resursfördelning. Och bara fem av de femtio största kommunerna ger extra resurser till elever som behöver stöd för att klara den ordinarie undervisningen. Det visar en rapport från Ernst & Young som pekar ut just resursfördelningen som en orsak till skolans minskade likvärdighet.
Läs mer på Skolvärlden
2 september

Friskolor har färre specialpedagoger

Det är åtta gånger större chans att elever i behov av stöd har tillgång till specialpedagogiska insatser på en kommunal gymnasieskola än på en fristående. Det visar en ny, unik forskningsstudie där samtliga gymnasieskolor i Sverige undersökts.
Läs mer på DN
30 augusti

Små insatser med teknik kan öka elevers studiemotivation.

Projektet "Teknikstöd i skolan" visar att små insatser kan öka elevers motivation och måluppfyllelse. Insatserna är samhällsekonomiskt lönsamma. Mjuka värden som ett gott bemötande, delaktighet, bekräftelse och at bli lyssnad på skattas högt av eleverna. Att eleven upplevde sig blivit sedd på rätt sätt, och att man riktat fokus från problem hos individen till problem i miljön har varit framgångsfaktorer. Teknikstödet har varit mycket uppskattat och värdefullt.
Läs mer på Hjälpmedelsinstitutet
30 augusti

Alla har inte samma rätt att studera.

Den här veckan startar höstterminen för i runda tal 1 miljon grundskoleelever och 350 000 gymnasieelever i Sverige. Men det fria skolvalet är inte fritt för alla, skriver veckans debattör Ingrid Burman, Handikappförbundens ordförande.
Läs mer på Landet Runt
30 augusti

Ett nationellt kunskapscentrum för lättläst inrättas

Stiftelsen Centrum för lättläst avvecklas och verksamheten överförs som ett nationellt kunskapscentrum till Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Det föreslår Lättlästutredningen som presenterade sitt betänkande för kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i dag. Läs även Dyslexiförbundet FMLS kommentar; http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/dyslexiforbundet_fmls/pressrelease/view/samordning-och-fokusering-gynnar-laessvaga-899614
Läs mer på Regeringen
28 augusti

Stödmaterial för pedagogisk utredning.

Stödmaterialet Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är framtaget av SPSM på förfrågan av specialpedagoger. Det är ett stöd i arbetet att utreda elevers läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på ett likvärdigt sätt.
Läs mer på SPSM
28 augusti

Skolans arbetsmiljö granskas.

Det finns många brister i dagens skola: hög arbetsbelastning som leder till stress, hot och våld, och lokaler som inte lever upp till behoven. Nu gör Arbetsmiljöverket en satsning där 30 procent av landets skolor ska inspekteras. Dyslexiförbundet FMLS kommentar: - Äntligen! Funktionshindersrörelsen har under många år påtalat att skolan i många fall inte lever upp till Arbetsmiljölagen medan den ansvariga myndigheten tvått sina händer och hänvisat till resursbrist. Men nu händer det - TACK!
Läs mer på DN Debatt