Nyhetsarkiv

22 februari

Ny bok: "Ta skada" av Martin Engberg.

Arv eller miljö? Marcus har dyslexi och kanske ett begåvningshandikapp, är det medfött eller beror det på hans våldsamma far? Kunde han kanske ha fått växa till en vuxen människa, istället för att som 19-åring åka runt på moped och vara misstrodd? http://www.norstedts.se/bocker/utgiven/2013/Vinter/engberg_martin-ta_skada-inbunden
Läs mer på Anmälan i Corren
20 februari

Intervju med Gro och Louise i Mount Dyslexi.

Gro och Louise har ett eget företag och föreläser om dyslexi.
Läs mer på Sveriges Radio P4
15 februari

Unga klandrar sig själva.

En elev berättar i djupintervju att denne på grund av sin dyslexi anser sig själv vara skyldig till sina dåliga studieresultat. En annan att de dåliga resultaten beror på dennes adhd och en tredje med funktionsnedsättning att denne helt enkelt inte mäktat med. Ingen av eleverna ser det som någon självklarhet att det är skolans ansvar att de ska lämna gymnasiet med ett fullständigt betyg.
Läs mer på Lärarnas Nyheter
13 februari

Stora skillnader i lärares kunskap om dyslexi.

Godtyckligt vem som får hjälp. Många får inte hjälp alls.
Läs mer på SVT Sydnytt
13 februari

Anpassning vid högskoleprov ses över.

Universitets- och högskolerådet startar en ny utredning i vår om hur högskoleprovet kan förbättras för synskadade. Och redan nu undersöker man om provet kan anpassas till fler grupper än dyslektiker och synskadade.
Läs mer på Föräldrakraft
12 februari

Micke, 34, faller mellan stolarna på arbetsmarknaden.

– Vi känner att vi inte orkar mer. För det är ju ingen som lyssnar! Ingen tar till sig vad vi säger. Det är precis som att vi inte finns, säger Mickes mamma Inga-Lill Johnsson.
12 februari

De kopplar grepp om engelskan.

Elever med dyslexi har ofta extremt svårt för engelska. Det bortser både läroplan och många skolor från. På Österlen finns en speciallärare som gör tvärtom.
Läs mer på Lärarnas Nyheter
1 februari

Svenska för invandrare måste reformeras.

Utbildningen i svenska för invandrare (sfi) fungerar inte bra. Individanpassningen är för dålig, undervisningens kvalitet varierar kraftigt och nästan var fjärde sfi-elev avbryter utbildningen. Svenskundervisningen för invandrare måste reformeras från grunden. Dyslexiförbundet FMLS kommentar: Förbundet har verkat för en större individanpassning av utbildningen, varför vi välkomnar detta förslag och hoppas att det ska ta bättre hänsyn till personer med funktionsnedsättningar än tidigare.
31 januari

Läxhjälpsföretag på gång.

»Skolans hjälp inte tillräcklig« Familjen Wohlfart anlitar läxhjälpsföretag som startats av två lärare.
Läs mer på Lärarnas nyheter
31 januari

"Glasburar" vid tenta? - kritiska uppfattningar finns.

De inglasade rummen, avsedda för tentaskrivande studenter med behov av särskilt stöd, får kritik. Ett skrivcenter lyfts fram som något som skulle kunna förbättra tentamensmiljön.
Läs mer på Ergo