Nyhetsarkiv

3 december

Björklund om PISA: "Allvarligt men förväntat"

Utbildningsminister Jan Björklund kommenterade den internationella kunskapsmätningen PISA 2012. Han menar bland annat att de skolreformer som genomförts de senaste åren fortfarande inte hunnit påverka skolresultaten.
Läs mer på regeringen.se
3 december

Kraftig försämring i svenska elevers resultat!

Svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap fortsätter att försämras. Sverige har den sämsta resultatutvecklingen av alla OECD-länder. De svenska eleverna presterar numera under OECD-genomsnittet inom alla tre kunskapsområden i den internationella kunskapsundersökningen PISA 2012.
Läs mer på Skolverket
2 december

300 miljoner till Läslyft

Svenska elevers läsförståelse har försämrats under 2000-talet. Därför satsar regeringen 300 miljoner kronor på att utbilda lärare i effektivare metoder i läsning och skrivning, Läslyftet.
Läs mer på Regeringen.se
2 december

Möte om nordisk funktionshinderpolitik

Konferensen Funktionshinderpolitik i Norden hölls den 19 november i Stockholm. Nära 90 personer samlades. På mötet diskuterades hur funktionshinderpolitiken genomförs i de olika nordiska länderna.
26 november

Diskriminerar de nationella proven elever med dyslexi?

Stefan Johansson från Funka Nu väcker frågan i en krönika.
Läs mer på Funka Nu
25 november

Appen MovieTalk testat på teater i Norge

Appen MovieTalk har nu testats för syntolkning under föreställningen Hedda Gabler på Nationalteatern i Oslo.
Läs mer på NRK
22 november

Skolan som struntar i Skolverkets regler om nationella prov

På Ängskärrsskolan i Solna struntar man i Skolverkets nya regler för dyslektiker. Det har kommit kraftig kritik mot att elever med dyslexi inte får använda sina vanliga läshjälpmedel när de gör nationella prov.
Läs mer på TV4 play
21 november

Skolverket förbjuder provhjälp för dysletiker

Det finns omkring 400 000 personer som har dyslexi i Sverige. Skolverket har nu förbjudit läshjälpmedel om de ska få godkänt på de nationella läsproven.
Läs mer på TV4 Nyheter
20 november

Skolverket obegripligt enögt.

Skolverkets uttalande idag, som leder till slutsatsen om att läsning är en endimensionell företeelse, som enbart omfattar avkodning är förvånande obegripligt.
14 november

Nytt regeringsuppdrag om tillgänglig bio

Regeringen har givit Svenska Filminstitutet och Post- och telestyrelsen ett nytt uppdrag för att öka tillgängligheten till bio för människor med nedsatt syn eller som har läs- och skrivsvårigheter. Genom att ta fram nya tekniska lösningar ska fler kunna ta del av biografernas utbud.
Läs mer på Kulturdepartementet