Nyhetsarkiv

12 mars

Huddinge bibliotek ska locka män att läsa

Huddinge bibliotek har från Kulturrådet fått anslag till ett projekt som ska göra läsning och bibliotek mer relevant för killar och män. Projektet ska synliggöra fler manliga läsande förebilder, skapa motivation, stärka självförtroende och läsaridentitet hos manliga läsare. Det planeras också en tävling där bästa bokidé blir en bok i samarbete med Centrum för lättläst.
12 mars

Svårt skriva avtal när man har dyslexi

Många i Sverige idag lider av läs- och skrivsvårigheter eller koncentrationssvårigheter – något som också försvårar när man ska förstå och skriva under avtal så som telefonabonnemang och välja elleverantör.
Läs mer på SR Plånboken
12 mars

Ny studie om särskilda undervisningsgrupper

Elever ska i första hand gå i sin ordinarie klass men ibland kan det behövas särskilda undervisningsgrupper för elever med stort stödbehov. Men att använda särskilda undervisningsgrupper kräver noggranna avvägningar visar en ny studie från Skolverket.
Läs mer på Skolverket
11 mars

Regeringen storsatsar på lågstadiet

Mindre klasser, fler speciallärare och fler lågstadielärare. Regeringen presenterar i dag den enskilt största satsningen i vårbudgeten – 2,3 miljarder kronor per år till skolan. Förslaget innebär en minskning med som mest fem elever per lågstadieklass
Läs mer på dn.se
10 mars

UR lockar fram läsaren med lust och lek

Här hittar du som är pedagog eller förälder inspiration till hur UR:s program och spel på olika sätt kan stärka barnets motivation att lära sig bokstäver, öka ordförrådet och känna läsglädje. För barnen finns både programmen och spelet ABC-raketen tillgängliga på webbplatsen ABC.
Läs mer på UR.se
10 mars

Regeringen vill satsa på förskolan

Med fler förskollärare, ökade stadsbidrag och förstärkt tillsyn, samt förlängt förskolelyft och nytt förskolechefslyft, vill regeringen förbättra förskolan.
Läs mer på Regeringen.se
8 mars

Demokratifråga att kunna välja och ta del av TV-program.

- Jag ser fram emot att kunna njuta av en utländsk film, sa Catrine Folcker från Dyslexiförbundet FMLS och pratade om behovet av talande textremsa för långsamläsare.
Läs mer på SRF
7 mars

Nytt mål för folkbildningen

Regeringen föreslår att folkbildningspolitiken för första gången ska få ett självständigt mål och bedömer att folkhögskolan bör erkännas som en egen utbildningsform. Detta framgår av propositionen Allas kunskap - allas bildning som regeringen fattat beslut om.
Läs mer på Regeringen.se
7 mars

Regeringen vill utbilda 3000 fler speciallärare

Speciallärarutbildningen ska mer än fördubblas och en examenspremie på 50 000 kronor införs för såväl speciallärare som specialpedagoger. Det aviserar regeringen i vårpropositionen. Ytterligare 3000 speciallärare kan därmed tillföras skolväsendet under en femårsperiod.
Läs mer på Regeringen.se
6 mars

Debatt om mediers tillgänglighet.

En av deltagarna i paneldebatten på Mediedagarna på Svenska Mässan i Göteborg är Catrine Folcker från Dyslexiförbundet FMLS. Debatten Medier - för vem? inleds 6 mars klockan 13 på Öppen scen. Debatten sänds i efterhand i SVT.
Läs mer på SRF