Nyhetsarkiv

15 april

Polisstudent med dyslexi får inte fortsätta

En polisstuderande från Ystad får inte längre fortsätta sina studier på Polishögskolan efter att han upprepade gånger har misslyckats på en examination.
Läs mer på Ystads Allehanda
13 april

Kent Nyström har gått bort.

Kent Nyström, Umeå har avlidit den 29 mars. Kent tillhörde grundarna av Dyslexiförbundet FMLS och var hedersmedlem sedan 1999.
Läs mer på VästerbottenKuriren
10 april

Anne Holm Gulati blir generaldirektör för Myndigheten för delaktighet

Anne Holm Gulati är jurist med domarbakgrund och hon har under många år varit chef med ansvar för bland annat rättsliga frågor, myndighetsstyrning och organisationsfrågor i Justitiedepartementet, Integrations- och jämställdhetsdepartementet och Kulturdepartementet. Anne Holm Gulati har också varit överdirektör för Kriminalvården samt arbetat med ledningsfrågor i Socialstyrelsen.
Läs mer på regeringen.se
8 april

Mer pengar till Läslyftet!

40 000 lärare kommer att omfattas av Läslyftet, sedan regeringen nu avsatt en halv miljard kronor för att bredda satsningen.
Läs mer på Lärarnas Nyheter
8 april

Utveckla språket i skolan

Material från Skolverket om hur språket utvecklas i de olika ämnena i skolan.
Läs mer på Skolverket
8 april

Surfplattor ökade elevernas motivation

Årstaskolan var en av tretton skolor som fick testa Ipads i undervisningen i ett pilotprojekt i Stockholm. – Jag använder dem i undervisningen hela tiden, precis som jag använder till exempel en mattebok. Lusten att skriva har ökat och de med läs- och skrivsvårigheter har kommit igång snabbare, berättar läraren Susanne van der Kwast.
Läs mer på Skolvärlden
8 april

Nu släpps boken som vill vända skolans resultat

Efter två års arbete är antologin och studiehandledningen En läsande klass redo att släppas ut till svenska lärare. Bakom materialet står projektet med samma namn och dess initiativtagare, författaren och läraren Martin Widmark.
Läs mer på Skolvärlden
8 april

Elever får inte tillräckligt med stöd i läsförståelse

En av grundbultarna i skolan är att lära sig läsa. Ändå visar Lärarnas Riksförbunds nya undersökning att läsandet haltar i låg- och mellanstadiet. Lärarna får inte tillräcklig fortbildning och elever som har behov av extra stöd, får det inte.
Läs mer på Lärarnas riksförbund
8 april

Otillräckligt stöd för att knäcka läskoden

Elever som behöver extra stöd för att utveckla sin läsfärdighet får det inte i tillräckligt hög utsträckning. Och lärare som undervisar i läsning på låg- och mellanstadiet får inte den fortbildning de har behov av. Det visar en ny undersökning som presenteras i dag.
Läs mer på Skolvärlden
7 april

Det finländska undret

Finland satsar mindre resurser på grundskolan än Sverige och har färre undervisningstimmar. Ändå presterar de finländska skolorna bättre än de svenska. DN har åkt till Österbotten. Frågeställningen: Varför lyckas grannlandet så mycket bättre än vi?
Läs mer på Dagens Nyheter