Nyhetsarkiv

2 april

"Ge lärarna makt att bestämma"

Återför friheten att bestämma till lärarna. Då blir det ett yrke där man kan påverka sin arbetssituation och det höjer yrkets attraktivitet. På sikt leder det till höjda resultat. Det menar professorn i historia, Hans Albin Larsson.
Läs mer på Skolvärlden
1 april

Fler med funktionsnedsättning arbetar heltid

Allt fler personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga arbetar. En ny undersökning visar att sysselsättningsgraden har ökat till 55 procent år 2013.
Läs mer på Arbetsförmedlingen
1 april

Ny PISA-rapport: Svenska elever dåliga problemlösare

Svenska 15-åringar presterar under OECD-genomsnittet i ett kompletterande PISA-prov som testar elevers förmåga att lösa problem. Denna förmåga har en stark koppling till bland annat kritiskt tänkande, kreativitet, uthållighet.
Läs mer på Skolverket
31 mars

Forskningskonferens om läsning och skrivning

Det nystartade nätverket "Nordiskt nätverk för forskning om läsning och skrivning (NLS)" anordnade en konferens 21-22 maj 2014. Konferensen hålls vid Högskolan Dalarna i Falun. Temat för konferensen är läsning och skrivning.
Läs mer på NLS
31 mars

Karin Taube tilldelas Ingvar Lundberg-priset

Till grund för beslutet ligger Karin Taubes mångåriga och betydelsefulla gärning där hon som lärare, specialpedagog och läsforskare har visat en ovanlig bredd. Det var Ingvar Lundberg som en gång lockade henne till forskning och doktorandstudier, och hon har fortsatt att arbeta i hans anda.
Läs mer på Natur & Kultur
31 mars

Följ FN:s förhör om svenska funktionshinderpolitiken

Sverige har antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Alla stater som har antagit konventionen är juridiskt bundna av innehållet och ska regelbundet både lämna en rapport till FN och bli förhörda om läget . I morgon, 31 mars, börjar förhören med Sverige i Genève. Övervakningskommittén för konventionen har låtit Sverige svara på 46 frågor inom en rad områden som kommer ligga till grund för förhöret.
Läs mer på Handisam
28 mars

Borg förolämpar lärarna

Regeringens senaste skolutspel om att införa betyg i fyran samt att finansministern kallar undervisningen för "grupporienterad flumpedagogik" visar på en och samma sak: Vi har nu en osedvanligt dålig och flummig skolpolitik. Det skriver lärarna Ann Hultman Jakobsson, inititativtagare till #skolvåren, och Anna-Karin Bengtsson.
Läs mer på Dagens samhälle
28 mars

Snabbare dyslexiutredningar.

Elevhälsan i för- och grundskolan ska effektivisera arbetet med dyslexiutredningar för att minska köerna. Under en övergångsperiod ska arbetet med utredningar effektiviseras med befintliga resurser. Målsättningen är att utredningen inte ska ta mer än sex månader.
Läs mer på Aftonkuriren Umeå
27 mars

- Hur mår skolan, Ann-Marie Begler?

Ann-Marie Begler, Skolinspektionens generaldirektör, är gäst hos Love Benigh i en tid när skolfrågor tillhör agendans allra hetaste inför kommande val. Sänds från SVTs studio i riksdagshuset.
Läs mer på SVT play
26 mars

Läskunnighet för alla ettor är orealistiskt

Alla elever ska kunna läsa redan efter årskurs ett, enligt regeringens nya kunskapsmål. Socialdemokraterna, ABF och LO vill förbättra barns språkutveckling genom att påverka deras föräldrar att läsa mer. – Det tyder på en vilja, och det är bra. Men alla i årskurs ett kommer inte att kunna läsa, säger Idor Svensson, docent i psykologi vid Linnéuniversitetet
Läs mer på Skolvärlden