Nyhetsarkiv

30 augusti

Alla har inte samma rätt att studera.

Den här veckan startar höstterminen för i runda tal 1 miljon grundskoleelever och 350 000 gymnasieelever i Sverige. Men det fria skolvalet är inte fritt för alla, skriver veckans debattör Ingrid Burman, Handikappförbundens ordförande.
Läs mer på Landet Runt
30 augusti

Ett nationellt kunskapscentrum för lättläst inrättas

Stiftelsen Centrum för lättläst avvecklas och verksamheten överförs som ett nationellt kunskapscentrum till Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Det föreslår Lättlästutredningen som presenterade sitt betänkande för kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i dag. Läs även Dyslexiförbundet FMLS kommentar; http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/dyslexiforbundet_fmls/pressrelease/view/samordning-och-fokusering-gynnar-laessvaga-899614
Läs mer på Regeringen
28 augusti

Stödmaterial för pedagogisk utredning.

Stödmaterialet Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är framtaget av SPSM på förfrågan av specialpedagoger. Det är ett stöd i arbetet att utreda elevers läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på ett likvärdigt sätt.
Läs mer på SPSM
28 augusti

Skolans arbetsmiljö granskas.

Det finns många brister i dagens skola: hög arbetsbelastning som leder till stress, hot och våld, och lokaler som inte lever upp till behoven. Nu gör Arbetsmiljöverket en satsning där 30 procent av landets skolor ska inspekteras. Dyslexiförbundet FMLS kommentar: - Äntligen! Funktionshindersrörelsen har under många år påtalat att skolan i många fall inte lever upp till Arbetsmiljölagen medan den ansvariga myndigheten tvått sina händer och hänvisat till resursbrist. Men nu händer det - TACK!
Läs mer på DN Debatt
24 augusti

Ängkärrskolan hotas av nedläggning

Stödet till barn med svår dyslexi i Stockholm dras in i höst. Beslutet tvingar bland annat Ängkärrsskolan, Sveriges enda skola för dyslektiker, att lägga ned. – För barnen är det här en total katastrof, säger skolans rektor Carin Segerström.
Läs mer på Aftonbladet
24 augusti

Skolstöd för dyslexi försvinner

Stockholms skolor får inte längre extraresurser för att ge barn med dyslexi särskilt stöd i skolan. Från och med höstterminen är inte dyslexi ett giltigt skäl.
Läs mer på SvD
1 augusti

Sommarprat om dyslexi

Elin Kling är en av våra stora modeprofiler och bloggare. I "Sommar i P1" berättar hon om sin dyslexi.
Läs mer på SR
4 juli

Martin Widmark satsar på projektet ”En läsande klass”.

I en intervju med Skolvärldens webb-tv berättar han om frustrationen över att läsförståelsen minskar – och vad han gör för att vända trenden.
Läs mer på Video i Skolvärlden
20 juni

100 höjdare för läsning

Svensk Biblioteksförening anser att det behövs en nationell bibliotekspolitik där en del ska vara en satsning på läsfrämjande och tidig språkutveckling. Den femtonde september går därför startskottet för föreningens satsning 100 höjdare för läsning. Under två månader genomförs hundra lokala arrangemang på biblioteken för att öka läslusten och samtidigt peka på behovet av nationella insatser för att stärka barns och ungas läsande.
7 juni

3 Mkr till projekt om Appar för läs- och skrivsvårigheter.

Idor Svensson, docent i psykologi vid Linnéuniversitetet, har fått 3 000 000 kronor av Wallenbergstiftelsen för projektet ”Alternativa stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter i grundskolan och gymnasiet; ett möjligt åtgärdsgenombrott".
Läs mer på Linnéuniversitetet