Dyslexiveckan 2018

Ung tjej med hörlurar
Europeiska dyslexiveckan infaller 1-7 oktober 2018. Uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter på din skola, ditt bibliotek eller helt enkelt där du är!

Årets tema

”Alla kan bli läsare!”
Med tidig upptäckt och tidiga insatser får fler chansen att komma med på läståget! En del blir läsare nästan av sig själva, andra behöver extra mycket tid och uppmuntran.
Det finns olika sätt att läsa. Du kan läsa med ögonen, öronen eller fingrarna. Du kan läsa på papper eller skärm. Lättläst eller svårläst. Inget sätt är mer rätt än något annat. Det som räknas är att du kan ta till dig innehållet i texten.

Evenemang under veckan

Du kommer att hitta hela listan här. 

Anmäl era evenemang!

Alla för oss kända event under Dyslexiveckan publiceras på vår hemsida.

Världsdyslexidagen

Världsdyslexidagen infaller den 4 oktober 2018. Precis som förra året kommer vi denna dag att driva kampanjen #formadinbokstav

Informationsmaterial

Du kommer att kunna ladda ned affisch och folder i på denna sida. De går även att beställa via webbutiken.

Som stöd för alla arrangörer kommer vi att ta fram trycksaker att använda under Dyslexiveckan.

Våra produkter är:

  • Specialnumret av tidningen Läs&Skriv, vilket ni kan rekvirera gratis i buntar om 25 eller 50 tidningar.
  • Broschyr för Dyslexiveckan 2018 (under produktion)
  • Poster för Dyslexiveckan 2018 (under produktion)
  • Broschyr om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter
  • Broschyr om dyskalkyli/matematiksvårigheter
  • Medlemsbroschyr för Dyslexiförbundet
  • Stödmedlemsskap för Dyslexiförbundet

OBS! Ni måste betala frakt. Endast Dyslexiförbundets föreningar får material fraktfritt.

Materialet kan beställas i webbutiken: https://www.dyslexi.org/webbutik/dyslexiveckan
Broschyr och Poster för Dyslexiveckan kommer även att kunna laddas ned från sidan. De är under produktion.

Hjälp oss att uppmärksammar läs- och skrivsvårigheter den 1-7 oktober 2018!

Ämnen:

Relaterade artiklar

Dyslexiveckan 2017

Länkar

Världsdyslexidagen 4 oktober 2018

Bifogat material

PDF icon Folder Dyslexiveckan 2018
PDF icon Poster Dyslexiveckan 2018
PDF icon Poster med utrymme Dyslexiveckan 2018