Om Skrivknuten

Rådgivare Inger Rålenius
Rådgivare Inger Rålenius
Välkommen till Skrivknuten!

Skrivknuten ger råd, stöd och information, både per telefon och vid personliga besök. Vi ordnar utbildningsdagar, håller föreläsningar, informerar på konferenser och deltar på mässor. I våra lokaler i Sundbyberg finns en utställning med alternativa verktyg och ett omfattande referensbibliotek.
Skrivknuten gör också egna arrangemang - det största är den årliga DyslexiMässan. Därutöver har arrangerats regionala endags lärarkonferenser om läs-, skriv- och räknesvårigheter.
Skrivknuten stöds av utbildningsdepartementet/Skolverket sedan 25 år.

Inger Rålenius arbetar som rådgivare.

Ring mig  på 08-665 17 08 mellan kl 9.00-17.00

Bifogat material

PDF icon skrivknutenpresentationa4_2016.pdf

Länkar

Röster om FMLS Del 2 - 1980-talet - Skrivknuten byggs upp.