Tidiga insatser är viktiga

Läraren måste ta itu med potentiella läs- och skrivproblem tidigt i läsinlärningsfasen. Det skriver Skolverket med hänvisning till Catharina Tjernbergs forskning från 2013.
Catharina Tjernbergs bok Framgångsrikt läs- och skrivundervisning

Aktuell bok – Att lyckas med läs- och skrivlärande i klassrummet

Vad gör lärare för att lyckas med läs- och skrivundervisningen? Catharina Tjernberg försöker att svara på den frågan genom att följa goda pedagoger i klassrummen.
Bengt-Erik Johansson på lärarkonferensen 2014 (Foto: Eva Hedberg)

Rapport från Lärarkonferensen

Dyslexiförbundet FMLS anordnade Lärarkonferens den 13 juni på ABF i Stockholm. Återkommande uppmaningar hos talare under dagen var att inte vänta på diagnoser och att inte vänta med att göra insatser.
Prenumerera på