Tidningen Läs&Skriv

Framsida av SOU 2016:25

Luddigt om anpassning av nationella prov i svenska

- Den som hoppas på att utredningen om nationella prov (SOU 2016:25) skulle påvisa en tydlig färdriktning för garantera skälig rätt till anpassning och delaktighet i provet i Svenska åk 3, blir besviken, säger Sven Eklöf, som på Dyslexiförbundet FMLS uppdrag läst och kommenterat denna utredning.
Framsidan från Läs&Skriv nummer 3 2016

Läs&Skriv nummer 3 2016 är här!

Detta nummer av Tidningen Läs&Skriv innehåller alla detaljer om både den Europeiska dyslexiveckan som infaller 3-9 oktober och Dysleximässan som går av stapeln 21-22 oktober.
Bild på ungdomarna i förbundet, från 2013. Foto: Eva Hedberg

Dyssebryt under Dyslexiveckan

Petra Nylén och Niklas Nilsson kommer att synas i Värnamo under Dyslexiveckan 2016. Lokaltidningen har redan uppmärksammat det.
Anna Hansers Rutäng foto Björn Sedwall

Arrtodo jobbar för de lässvaga

Anna Hansers Rutäng såg behovet av textanpassningar hos sin son med dyslexi och tar nu fram en prototyp till ett verktyg. Arrtodo är en av utställarna på Dysleximässan i oktober.
Ulrika Ekman, ordf Dyslexiförbundet FMLS i Västerås,  och Malin Gabrielsson KD (Bild Eva Hedberg)

Landstinget Västmanland börjar utreda vuxna

Äntligen börjar landstinget Västmanland att utreda vuxna med svårigheter att läsa, skriva och räkna. I dagsläget får vuxna i Västmanland resa till andra landsting för att göra utredning.
Skärmbild av Bertil Hult från EF:s film

Hult sommarpratar

Bertil Hult som är grundare av språkföretaget EF är dagens sommarpratare. Han är också känd förebild med dyslexi. Tidigare i sommar pratade Matias Varela om sin dyslexi i Sveriges Radio.

Sidor