Tidningen Läs & Skriv

Här hittar du nyheter samt sammanfattningar av artiklar från papperstidningen.

Bilder som stöd i inlärningen

På Midgårdsskolan i Täby används bilder som ett alternativt sätt till inlärning. Det är bra för vissa elever och roligt för alla.

Talsyntes förbättrar läshastigheten

En talsyntes kan höja läshastigheten hos både barn och vuxna. Den kan även öka läs- förståelsen för barn. Det visar en studie som leg. logoped Sofia Grunér genomfört.

Läs&Skriv nr 2 2016

Årets andra nummer av Läs&Skriv ska nu ha landat i din brevlåda. Den här gången får du följa med till Lärcentret på anstalten Hinseberg. Läsa om dyslexivänlig skola och arbetsplats. Och bekanta dig med den unge lovande tonsättaren Jacob Mühlrad.

Linköping har lösningen

Linköpings kommun arbetar aktivt med att klara av specialpedagogiskt stöd och inkludering. De fick tre anmälningar gällande särskilt stöd från Skolinspektionen förra året.

Läs&Skriv kommer 19 maj

Tidningen är försenad igen, på grund av problem med trycket av tidningen. 19/5 kommer den till dig. Men, du kan redan nu läsa den på Läs&Skriv för alla!

Skolverket ändrar i betygssystemet

Nuvarande betygsystem kritiseras för att vara både otydligt och orättvist. Skolverket föreslår förändringar som gör det lättare för lärare att sätta högre betyg.

Wilmas historia

Krönika: Jag kände mig så trög, som om allting kom på plats men ändå inte. Att livet fick en förklaring. Varför jag hade så svårt med och läsa. Varför allting har varit så mycket svårare för mig än för alla andra. Jag har dyslexi.

Äntligen tillgängligare webb

Europaparlamentet har kommit överens om ett direktiv om att göra webbplatser och mobilappar mer tillgängliga.

Ökad bemanning på skolbibliotek

Regeringen avsätter 15 miljoner för att öka bemanningen på skolornas bibliotek. Syftet är att öka möjligheten för biblioteken att stödja elevernas inlärning, samt främja läslust och språkutveckling.

Läs&Skriv försenad

Var lugn, Läs&Skriv 2/2016 kommer ut den 11 maj – en vecka försenad. Den kommer som vanligt vara laddad med kunskap om läs-, skriv- och räknesvårigheter i skola, arbetsliv och samhälle.
Prenumerera på innehåll