Christine Szekely, skolverkets samordnare för IT i skolan.
Christine Szekely, skolverkets samordnare för IT i skolan.

IT-satsning gynnar elever med dyslexi

IT i skolan gynnar i synnerhet elever med särskilda behov, t ex dyslexi, menar Christina Szekely, Skolverkets samordnare för IT i skolan.

IT i skolan gynnar i synnerhet elever med särskilda behov, t ex dyslexi, menar Christina Szekely, Skolverkets samordnare för IT i skolan.

Förutsättningen är att eleverna får rätt digitala verktyg, får lära sig använda dessa och att läromedlen anpassas.

Elever med läs- och skrivsvårigheter har ofta stor nytta av digitala verktyg, som en bärbar dator med talsyntes och rättstavningsprogram. I skolor med bred tillgång till digitala verktyg blir datorn ett naturligt redskap för alla – ingen behöver känna sig utpekad. I skolor med hög IT-kompetens bland lärarna blir det också självklart att erbjuda undervisningsmaterial digitalt, likväl som på papper.

– Utnyttjas tekniken på bästa sätt kan varje elev själv välja verktyg för att hämta, bearbeta och presentera kunskap. I IT-satsningar i skolan är särskilt värdefulla för elever med läs- och skrivsvårigheter, säger Christina Szekely.

IT i lärandet