Läs&Skriv för alla

Som medlem eller prenumerant kan du läsa Läs&Skriv för alla, som är en digital version med uppläsning och markör som följer med i texten.

Läs&Skriv för alla finns på: www.lasochskriv.info. Du loggar in med ditt medlemsnummer och postnummer.

När du loggat in hittar du den senaste tidningen direkt. Om du vill hitta äldre nummer av tidningen eller ändra inställningar så klickar du på "hjulet" i övre högra hörnet.