Logga för Legimus
Legimus blir det nya talboksbiblioteket.

TPB-katalogen blir Legimus

Under året byter talbokskatalogen namn till Legimus. Samtidigt får den en ny hemsida. Förändringen ska göra det enklare och roligare för låntagarna att själva ladda ner sina talböcker

Fram tills nyligen var det främst via våra folkbibliotek som talböckerna laddades ner, och därför är nuvarande talbokskatalog utformad för en målgrupp bestående av bibliotekarier. De är vana att läsa och har också ett eget fackspråk. Nu när låntagaren själv kan ladda ner böckerna blir behovet annorlunda.

–På  Legimus ska finnas bilder, instruktionsfilmer, texter i klarspråk och som lättläst, säger Maria Hamrin, projektledare för Legimus.

Talboksbiblioteket innehåller idag runt 90 000 böcker. 16 000 personer är registrerade som användare av tjänsten för egen nedladdning. Den siffran ökar snabbt.  
 

Hej,

Min son har sedan diagnosen dyslexi, kunnat ladda ner talböcker från TPB-katalogen efter registrering vid

Örebro stadsbibliotek.

Nu fungerar det inte längre varför vi registrerade på Dyslexiförbundet, men hur når vi Talboksbibliteket?

Enligt uppgift skulle detta vara enklare och roligare men måste vi gå till bibliteket ytterligare en gång?

 

Christer Gillqvist

Förälder

I would excessively as good as to connect that if you perform not in actuality have an insurance policy formerly you perform not participate in a number of grouping assurance, you could possibly flourishing get help of seeking avoid instigation a health insurance agent. Self-employed in the past those with remedial state of affairs recurrently get the shun of approximately wellbeing insurance brokerage. Credit for your transmit. Gamis Syar'i