Distrikt Skånes Årsmöte 15 april 2018 på Hotell Erikslund

Nu är det årsmöte i Skåne!
Nu är det årsmöte i Skåne!
Dyslexiförbundet i Skåne inbjuder sina medlemmar att närvara vid årsmötet den 15 april på Erikslund

 

Dyslexiförbundet i Skåne inbjuder samtliga medlemmar till årsmöte den 15 april 2018 på Hotell Erikslund utanför Ängelholm.

 

Vi träffas i konferenslobbyn i södra entrén kl. 09:00 för registrering och fika. Förhandlingarna börjar därefter kl. 09:30 och beräknas vara slut vid lunchtid. 

Tag vara på tillfället att lära känna andra medlemmar, ditt förbund och dess verksamhet och även påverka.

Valberedningen:  Önskar namnförslag på förtroendevalda inför årsmötesvalet. Använd bifogad "Nomineringslista" och lämna förslag och kontakta/skicka till valberedningen. Se bifogad fil nedan.

Som medlem har du rätt att yttra dig och lägga förslag till årsmötet. Besluten fattas genom omröstning bland ombud utsedda av lokalföreningarna inom distrikt Skåne. 

Årsmöteshandlingar:   Dagordning och några till finns bifogat längst ned på sidan.
Erhålles även i pappersformat vid mötet. 

Gästföreläsning: 
Efter förhandlingarna kl. 13:00 - 14:30, får vi lyssna på Carin Thurfjell från ABF, som talar om tillgänglighetsfrågor  och funktionshinder inom vår organisation.

Anmälan: Görs till Ingrid Andersson via sms till 070-733 18 39 eller mail till skane@dyslexi.org 
senast  1:e april. Kontroll av betald medlemsavgift görs inför röstlängden. 

 

Välkomna önskar styrelsen för distrikt Skåne!

 

Ämnen:

Bifogat material

Microsoft Office document icon Skånes nomineringslista 2018
PDF icon Dagordning
PDF icon Verksamhetsberättelse 2017
PDF icon verksamhetsplan_skane_2018.pdf
PDF icon arbetsordning_arsmote_2018.pdf