Välkommen till årets första medlemsmöte i Malmö torsdagen den 5/2 kl. 18.30 (2015)

Anmälan till Catharina Åkerman malmo@dyslexi.org (senast 2/2)

Bifogat material

Fil lask-_cirkel_malmo_vt2015_u.docx