Skåne län har haft årsmöte

Skåne län har årsmöte
Intresserade ombud från hela Skåne
Hela gamla styrelsen valdes om enhälligt enligt valberedningens förslag!

Eftersom Skåne fått en ny lokalförening i år,  FMLS Hässleholm, så invaldes deras ordförande Kjerstin Ulfvik-Jonsson som suppleant i styrelsen. Vidare som representant från Hässleholm, valdes Stefan Rosén in i valberedingen. För övrigt nyvaldes Christel Lindblad, Malmö och Kjell-Åke Östberg, Helsingborg/Höganäs också till valberedningen. 

Som ny revisorsuppleant invaldes Rikard Ohlsson från Malmö

Vi hälsar dem speciellt välkomna till vårt glada gäng!

 

Läs mera under länkrubriken "Stryrelsen i Skåne"

 

Ämnen: