Dyslexiförbundet FMLS i Halland, styrelse 2011

                                   

ordförande

Erling Nylén

Storgatan 52

314 34 HYLTEBRUK

0345-10342 bost

073-8430342

erling-nylen@tele2.se%

nisse-nylen@hotmail.com%

  

 

sekreterare

Claes Grunditz

Engelbrektsgatan 37 A

43242 VARBERG

0340-181-22 bost

grunditz@seaside.se%

 

 

 

kassör

Istvan Balog

Nygatan 19

314 32  HYLTEBRUK

0345-713 37  bost

070-5817073

istvan.balog@telia.com%

 

 

 

ledamot

Elvi Ratia-Almqvist

Pålslyckegatan 30

302 30  HALMSTAD

035-13 09 81 bost

elvi.almqvist@telia.com%

 

 

 

ledamot

 

Sven Olsson

Höstena 114,

VESSIGEBRO

0346-14864

lejonpappa@gmail.com%

 

 

 

 

ledamot

Kerstin Bengtsson Nagel

Kärravägen 62

432 95 VARBERG

0340-622626

070-9622626

kerstin.b.nagel@telia.com%

 

 

 

ledamot

Jonas Johansson

Ymergatan 35

432 31 VARBERG

0340-13401

073-3759648

jonasochmarie@gmail.com%

 

 

 

suppleant

Per Borger

Prästvägen 28 B

302 60 HALMSTAD                              

035-12 36 81 bost

076-188368

svensklekmiljo@yahoo.se%

 

 

 

suppleant

Petra Nylén

Storgatan 52

31434 HYLTEBRUK

 

O345-10342

peppiga_peppe@hotmail.com%

 

 

 

 

suppleant

 Hillevi Björk-Fredriksson

Basunvägen176

434 47 KUNGSBACKA

0300-158 75

070-719 40 35

b-f.hl@telia.com%