Bra förslag om skolan!

Ingegärd Hilborn
Stödet till elever med funktionsnedsättning stärks.

Det har nu snart gått fyra år sedan den nya skollagen fastställdes i riksdagen.

Dyslexiförbundet FMLS agerade i samband med detta mot att rätten till stöd för elever med funktionsnedsättningar urholkades i den nya lagen, trots att ambitionen sades vara den motsatta.

Vi fick då efter högljudda protester gehör från departementets sida och utlovades kompletteringar.

Detta har dock tagit sin tid, men nu kommer äntligen ett förslag om förstärkning av skollagen i detta avseende. - Något som vi verkligen välkomnar!

 

Läs mer här:

http://www.dyslexi.org/sites/default/files/2014-01-21_bra_forslag_om_sko...

Ämnen:

Länkar

Dyslexiförbundet FMLS pressmeddelande

Bifogat material

Fil tillaggsbelopp_i_stockholm.rtf
PDF icon df_fmls_remissvar.pdf