Dyslexi i Almedalen

Publikbild från Almedalen
Publikbild från Almedalen
Dyslexiförbundet FMLS, Svenska Dyslexiföreningen och Svenska Dyslexistiftelsen anordnade en heldag på Almedalens politikervecka den 4 juli 2012.

9:00 - 10:30
Individ, samhälle och läs- och skrivsvårigheter

Hur ser läget ut i samhälle och skola beträffande läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. En övergripande genomgång av två experter följt av frågestund.
Medverkande: Idor Svensson, forskare, Linnéuniversitetet. Gunilla Salo, rådgivare, Svenska Dyslexiföreningen.

11:00 - 12:30
Ny teknik - Hjälpmedel eller Stjälpmedel vid Dyslexi?

It-teknik och it-tjänster kan både hjälpa och stjälpa. Varför är hjälpmedel vid dyslexi så bra - är inte det fusk? Vilka hjälpmedel finns? Förevisning. Hur skall vi få med alla på IT-tåget - 1,5 miljoner står utanför, många av dessa har funktionsnedsättningar.
Medverkande: Torbjörn Lundgren, expert, Dyslexiförbundet FMLS. Inger Rålenius, rådgivare, Dyslexiförbundet FMLS. Hanna Harge, informatör, Schoolido.

13:00 - 14:30
Dyslexi - situationen i skolan. Finns det hopp?
Skolinspektionens granskning har visat på en mycket otillfredsställande situation för elever med dyslexi i grundskolan. Samtidigt har många nya beslut tagits beträffande skolan - bland annat en ny skollag. Kommer dessa förändringar att avhjälpa bristerna?
Vi presenterar en ny lärarenkät om hur lärarna ser på sin förmåga och möjlighet till anpassning och stöd.
Kortare inledning följs av debatt.
Medverkande: Bengt-Erik Johansson, ordf, Dyslexiförbundet FMLS inleder. Betty Malmberg (m) UU i riksdagen, Helén Pettersson (s) UU i riksdagen, Erik Scheller, (fp) pol sakk. Utb Dpt. Gunilla Salo, rådgivare, Svenska Dyslexiföreningen. Inger Maurin, 2.e vice ordförande, Lärarförbundet. Torbjörn Lundgren, moderator.

15:00 - 16:00
Dyslexi - var står forskningen idag?

En genomgång av tidigare, aktuell och önskvärd framtida forskning. Exempel tas från medicinsk/ genetisk forskning och från forskning inom psykologi, pedagogik och språkvetenskap där bl.a. fonologiska  problem, läsning och skrivning samt flerspråkighet berörs. Behovet av kontrollerade interventionsstudier kommer också att nämnas.
Medverkande: Peter af Trampe, ordförande, Svenska Dyslexiföreningen.

17:00 - 18:00
ABC om D - allt du vill veta om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Läs- och skrivsvårigheter är en av våra stora samhällsproblem med allvarliga konsekvenser för både individ och samhälle. Hur kan vi komma till rätta med problemen? Kunniga representanter och experter för Dyslexiorganisationerna gör inspel och svarar därefter på frågor från åhörarna.
Medverkande: Peter af Trampe, ordförande, Svenska Dyslexiföreningen. Mona Näreskog, Skolpsykiatriker, Svenska Dyslexiföreningen. Bengt-Erik Johansson, ordförande, Dyslexiförbundet FMLS. Gunilla Salo, rådgivare, Svenska Dyslexiföreningen, Inger Rålenius, rådgivare, Dyslexiförbundet FMLS. Elisabeth Marx, speciallärare, Svenska Dyslexiföreningen. Torbjörn Lundgren, samtalsledare.

Ämnen: