Dyslexiförbundet FMLS Sala har haft sitt första årsmöte.

Kommunvapnet - en slägga & en hacka i kors och tecknet för silver - en halvmåne
Kommunvapnet - en slägga och en hacka i kors och tecknet för silver - en halvmåne.
En ny förening i Sala har startats. Föreningen höll sitt konstituerande möte den 15 mars 2014.

Mötet hölls i Blå salen, i stadsbiblioteket. Jan Berndtsson valdes till ordförande och vice ordförande är Ellionora Isaksson. Närvarande vid mötet var ett 15-tal personer.

 

Verksamhetsplanen för 2014 innehåller bland annat följande punkter:

  • Starta kafékvällar med samtal och föreläsningar.
  • Erbjuda fortbildning om dyslexi i samarbete med skolan.
  • Startar aktiviteter i samband med valet.
Ämnen: