Förbundets Kongress 26-27 oktober 2013 i Sollentuna.

I samband med Dysleximässan anordnade förbundet Kongress i Sollentuna 26-27 oktober 2013.

I kongressen deltog 60 valda ombud utsedda av förbundets länsavdelningar samt ett trettiotal ytterligare personer representerande förbundsledning mm.

Kongressen öppnades lördag kl 14.00 av förbundsordförande Bengt-Erik Johansson och Handikappförbundens ordförande Ingrid Burman.

Kongressen sänds ut över Internet från denna sida. Även i efterhand.

Du kan ladda ned kongresshandlingarna till höger från denna sida. Dessa kan sedan läsas upp av den talsyntes. Ta kontakt med förbundskansliet om du har problem med nedladdning eller läsning.

Kongressen tog beslut om

- Nya stadgar för förbundet

- Nya Medlemsavgifter

- En ny styrelse valdes också.

- En ny Verksamhetsplan 2014-16

(Mer info kommer på denna sida)

Ämnen:

Relaterade artiklar

Live från Dysleximässan 25 -26 oktober

Bifogat material

Microsoft Office document icon 5_e__fs_forslag_rev_distrikt-stadgar.doc
Microsoft Office document icon 5_e__fs_forslag_till_riksstadgar.doc
Microsoft Office document icon 5_e__fs_forslag_till_kongressen_-_reviderade_stadgar.doc
Microsoft Office document icon verksamhetsplan_2014-16.doc
Microsoft Office document icon trearsbudget_14-16.doc
Microsoft Office document icon fs_forslag_till_kongressen_om_ny_medlemsavgift.doc
Microsoft Office document icon motioner_och_yttranden.doc
Microsoft Office document icon rapport_over_utestaende_motioner_kongress_2010.doc
Office spreadsheet icon fmls_arsredovisning_2012.xls
Microsoft Office document icon verkber2012.doc
Office spreadsheet icon fmls_arsredovisning_2011.xls
Microsoft Office document icon verkber2011.doc
Fil fmls_arsredovisning_2010.xlsx
Microsoft Office document icon verkber2010.doc
Microsoft Office document icon valberedningsforslag_2013x.doc
Microsoft Office document icon angaende_valen.doc
Microsoft Office document icon arbetsordning.doc
Microsoft Office document icon kongressdagordning.doc
Office spreadsheet icon mandatfordelning_kongress_2013.xls
Microsoft Office document icon 5_e__fs_forslag_rev_anvisningar_foreskrifter_3.doc
Microsoft Office document icon 5_e__fs_forslag_rev_lokal-stadgar.doc
Microsoft Office document icon bekraftelse.doc