Förbundsråd 2014

Dyslexiförbundet FMLS har Förbundsråd den 25-26 oktober på Mercure hotell i Malmö.

Förbundsrådet består enligt stadgarna av förbundsstyrelsen, revisorer och distriktens ordförande eller annan representant som distrikten utser. Förbundsstyrelsens suppleanter har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. I de län, där distrikt saknas eller är vilande, inbjuds den största lokalföreningen att sända representant. Slutligen inbjuds valberedningens ordinarie ledamöter samt ordinarie revisorer.

Under bifogade filer kan ni logga ner information om förbundsrådet.

Bifogat material

Microsoft Office document icon verkber2013.doc
Microsoft Office document icon foredragningslista.doc
Microsoft Office document icon arbetsordning.doc
Microsoft Office document icon bekraftelse_fr_2014.doc