Föreningsbrev 1, 2012

Mars 2012. Innehåll bl.a. Årsmöten - efterarbete, Dyslexiveckan 2012, kallelse till förbundsråd, Dysleximässan 2012, medlemsstatistik, nya e-postadresser och web-adresser, beställning av extra tidningar eller rollups.

 Mars 2012. Redaktör Sven Eklöf, tel 08-665 17 01, sven.eklof@dyslexi.orgLadda ner bilagor i spalten till höger!

 

Dags för årsmöten. Nu är det dags för årsmöten i lokalföreningar och länsavdelningar.

Lokalföreningarna skall efter årsmötet sända dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, styrelselista och årsmötesprotokoll till sin länsavdelning.

Till förbundet sänder lokalföreningen styrelselista, funktionärsanmälan, verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse.

 

Länsavdelningarna skall efter sitt årsmöte sända dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, styrelselista samt funktionärsanmälan till förbundet.

 

Dyslexivecka 1-7 oktober 2012.

Dyslexivecka arrangeras den 1-7 oktober 2012. Nu är det hög tid att planera för era aktiviteter.

Se gärna Tips_ Dyslexiveckan som ligger under Förbundet/Föreningsstöd/Dokumentarkiv.

Troligtvis kommer vi att under Dyslexiveckan följa upp den granskning som Skolinspektionen gjort av dyslexi i grundskolan och arbeta med medlemsrekrytering.

 

Kallelse till Förbundsråd 27-28 oktober i Jönköping.

Länsavdelningar, revisorer, valberedning med flera kallas till Förbundsråd i Jönköping. Se bilaga.

 

Dysleximässa i Jönköping 26-27 oktober 2012.

Planeringen är nu i full gång för höstens dysleximässa i Jönköping. Vi behöver som vanligt hjälp av funktionärer från föreningar och medlemmar. Speciellt inbjudna som funktionärer är medlemmar från Jönköpings län, Kronoberg, Kalmar län och Halland. Vi genomför även en Festkväll på mässan på fredag kväll. Vi kommer även att erbjuda billiga övernattningar mellan fredag och lördag. Mässan samordnas med Förbundsråd och nordiskt ungdomsmöte.

 

Medlemsstatistik! Årets medlemsstatistik är nu klar. Se bilaga.

 

Föreningssidor i Läs & Skriv. Tidningen Läs & Skriv har Föreningssidor och ett Kalendarium som är öppet för föreningar m.fl. Sänd in ert arrangemang till sven.eklof@dyslexi.org. Fota gärna och mycket när ni har ett arrangemang. Tidningen väljer ut de bästa bilderna. Om ni har svårt att skriva – vi intervjuar er gärna per telefon.

 

Föreningsbrevet per mail. Till föreningens e-postadress sänds Föreningsbrevet även ut. Ta till vana att vidarebefordra detta till alla ledamöter i era styrelser.

 

dyslexi.org. Alla föreningar har möjlighet att få egna hemsidor. Ta kontakt med Sven Eklöf eller Elisabeth Otterstadh så hjälper vi er igång – ni som inte har egna hemsidor än. Var je förening får nu också nya webbadresser och e-postadresser. De gamla fmls.nu och dyslexiforbundet.se -adresserna skall bort och ersättas med dyslexi.org. Läs mer om detta i bilaga.

 

Insamling av e-postadresser. Vi tar nu ett nytt krafttag för att försöka få in e-postadresser till våra medlemmar. E-post kan hjälpa föreningar och förbund att enklare och billigare nå ut till medlemmarna med information, inbjudningar, upprop, kallelser mm. Hjälp gärna till med att samla in e-postadresser och sänd in till kansliet eller medlemsregistret!

 

Nybeställ extraupplaga av tidningar. Föreningarna har möjlighet att beställa extra tidningar för att dela ut vid arrangemang, utställningar osv. Detta är helt gratis för föreningarna. Vi sänder nu ut en förnyad förfrågan. Besvara denna snarast.

 

Nybeställning av Roll-ups. Är ni intresserade av att få en ny roll-up till föreningen. De finns i olika varianter. Se bilaga. Det finns möjlighet att få föreningens eget namn på rollupen. Webbadressen längst ned på rollupen kommer att bytas till www.dyslexi.org.

 

Personalnytt på kansliet. Som ni känner till har vi tillsammans under flera år kämpat för Skrivknutens överlevnad. Nu har dock tyvärr slutligen Eva Wiklander tvingats lämna oss eftersom vi saknar pengar till lön. Hon kommer dock troligen komma tillbaka som sjukvikarie under våren. Gunilla Westerlund är nu den person som sköter medlemsregistret. Preliminärt kommer både kanslichefen Sven Eklöf och informatören Inger Rålenius att vara sjuklediga viss tid under våren/sommaren. Vi kommer därför troligen vara tvungna att vara försiktiga med att planera in alltför mycket aktiviteter den närmaste tiden.

 

Personalnytt i styrelsen. Hans Petersson har av personliga skäl avsagt sig sitt uppdrag i förbundsstyrelsen från och med i år.

 

Bästa hälsningar och

Ett framgångsrikt år 2012 önskas er alla!

Benke och Sven

 

Bilagor:

Till alla                                                                                               

Medlemsstatistik                                                                                 

Ingo om hemsidor och e-postadresser                                               

Blanketter för rapportering efter årsmöte

Blankett för tidningsbeställning

Blankett för Roll-up-beställning

Inbjudan till DyslexiMässa i Jönköping

Inbjudan till Ungdomsledarutbildning på Vässarö       

Till länsavdelningar

Kallelse till Förbundsråd 2012 

Förbundsrådsprotokoll 2011                  

 

 

Ämnen:

Bifogat material

Fil webbsidor_e-post.docx
Fil url_o_epost_foreningarna-12.docx
Microsoft Office document icon protokollfr2011.doc
Office spreadsheet icon medlemsrapport_2004-2011.xls
Microsoft Office document icon kallelse_fr_2012.doc
PDF icon inbjudan_ungdomsledarutbildning.pdf
Microsoft Office document icon inbjudan_besokare_dysleximassan-2012.doc
Microsoft Office document icon forfraganls.doc
Microsoft Office document icon funktionarsblankett.doc
Microsoft Office document icon bestallningsblankett_rollups.doc
Microsoft Office document icon anm_blank_ungdkurs_12_vassaro.doc
Microsoft Office document icon f-brev_nr_1.12.doc