Föreningsbrev 1 2013

Innehåll: Inbjudan till Utbildningskonferens i april. Nominera till ungdomsarbetet. Planering för Dyslexiveckan 2013. Flytt av kansliet. Kallelse till kongress.

Jan 2013. Redaktör Sven Eklöf, tel 08-665 17 01, sven.eklof@dyslexi.orgLadda ner bilagor i spalten till höger!

 

GOTT NYTT 2013!

 

Utbildningskonferens i april.

Förbundet bjuder in till utbildningskonferens i Stockholm den 20-21 april 2013. Vik helgen redan nu i almanackan. Inbjudan kommer senare.

Remiss på nya stadgar.

Glöm inte att sända in remissvar på nya stadgar till förbundet före den 28 februari 2013.

Nystart för ungdomsarbetet. Nominera ungdomar!

Förbundsstyrelsen har beslutat att göra en omstart av ungdomsarbetet och att ändra på planen att bilda ett nytt Ungdomsförbund. Nu satsas på att starta en ungdomssektion med egen styrelse och ekonomi inom förbundet. Förbundsrådet gav sitt godkännande till detta beslut. Mer information kommer senare till föreningarna. Redan nu vill vi uppmana föreningarna att sända in förslag på lämpliga ungdomar att ingå i en interimsstyrelse, som ska leda ungdomsarbetet nästa år fram till ordinarie ungdomsmöte. Förslagen ska vara inne den 11 februari!

Planering redan igång för Dyslexiveckan 7-13 oktober 2013.

Redan nu är förbundet igång med planeringen för årets vecka.

I planeringsgruppen ingår biblioteken, Digidel och MTM. Vi kommer bland annat att lägga fokus på skolbiblioteken.

Ta redan nu kontakt med era bibliotek. För länsavdelningen är det länsbiblioteket det gäller. För lokalföreningarna kommunbiblioteken. Naturligtvis kommer vi även att satsa på skolfrågor under denna vecka.

Förbundssidor i Läs & Skriv.

Tidningen Läs & Skriv har förbundssidor med föreningsnotiser, kalendarium mm. Sänd in ert arrangemang till sven.eklof@dyslexi.org. Ange Namn, Plats, Ort, Dag, Tid och om anmälan behövs. Ange i så fall ett telefonnummer för anmälan eller info. Om ni har artiklar eller notiser, tänk på att sända med bilder – gärna flera - tillsammans med korta texter.

Nytt medlemsregister.

Det nya registret kommer förhoppningsvis ge helt nya möjligheter för förbund och föreningar att kommunicera enkelt och smidigt med medlemmarna via e-post och e-brev. Vi räknar med att det nya registret kommer att vara i drift under våren 2013.

Kansliet flyttar i mars.

Det är nu klart att förbundskansliet kommer att flytta. Förbundet är uppsagt från nuvarande lokal. Kansliet kommer att flytta till en fin lokal i Sundbyberg den 8 mars.

Följ förbundet på hemsidan.

Om ni vill följa vad som händer i förbundet och i Dyslexivärlden – följ oss på vår hemsida www.dyslexi.org. I Föreningsbrevet skrivs endast om ”föreningsnyheter”.

På hemsidan kan du även prenumerera på ett Nyhetsbrev som kommer per e-post var fjortonde dag ungefär.

Namntävling för vår nya ”bioapp”.

Namntävlingen är nu avgjord. Förslaget Movie Talk vann. Vinnare är Eva von Bahr i Skåne.

Kallelse till kongress 26-27 okt 2013.

Kallelse till förbundets kongress medsändes som bilaga.

 

Bästa hälsningar

Benke och Sven

Ämnen: