Föreningsbrev 1-2015

Innehåll: Inbjudan till ordförandekonferens, Kallelse till Förbundsråd, Medlemsrapport för 2014, Verksamhetsplan t.o.m. 2016, Kalendarium för 2015, Förbundsrådsprotokoll 2014

20 januari 2015. Redaktör Kaj Nordquist, Tel 08-665 17 01, kaj.nordquist@dyslexi.org

 

År 2015 har just inletts. Ett nytt Verksamhetsår med nya planer och arrangemang. Här kommer årets första uppdatering om vad som nu är aktuellt.

 

Förbundets protokoll och Verksamhetsplan

Förbundsrådets protokoll 2014 liksom förbundets stadgar och verksamhetsplan bifogas. Vill ni ha fler stadgar, så laddar ni antingen ned dem via hemsidan eller beställer dem från kansliet.

 

Nya stadgar från 2013 och ”gamla” föreningsnamn.

Kongressen 2013 beslutade om nya stadgar på alla nivåer i förbundet. Därför måste varje förening, som inte redan gjort det, sätta upp en ny punkt på dagordningen på kommande årsmöte i vår – antagande av nya stadgar. Vi sände 2014 ut exempel via e-post. ”Länsavdelning” ersätts med ordet ”Distrikt”. Beträffande distriktens namn är det ingen ändring. Exempelvis är ”Dyslexiförbundet FMLS i Sörmland” fortfarande det rätta namnet.

 

Kalendarium för 2015.

Vi bifogar Kalendarium för 2015.

 

Medlemsavgifter/år från och med 2014:

En person                                                                              200 kr

Ungdom i eget hushåll tom året man fyller 25 år             75 kr

Familjer: första medlem                                                      175 kr

följande familjemedlemmar                                             25 kr/st

 

Dysleximässa 2015

Från och med 2015 återgår vi till namnet Dysleximässan. Och Dysleximässan genomförs i Göteborg.

 

Inbjudan till Ordförandekonferens 17-19 april 2015.

I år 2015 ska vi genomföra en ordförandekonferens och temat blir medlemsvärvning. Medlemsrekryteringen fungerade mycket väl i samband med dyslexidagarna/förbundsrådet i Malmö i oktober 2014. Före, under och strax efter våra aktiviteter i Malmö rekryterades många nya medlemmar.

Och själva temat kommer vi att fördjupa på vår ordförandekonferens.

Vi bifogar till distrikten/lokalföreningarna kallelse till Ordförandekonferens.

 

Kallelse till Förbundsråd 26 okt 2015.

Till distrikten bifogar vi också en kallelse till Förbundsråd i Göteborg.

 

Medlemsrapport 2014.

Vi bifogar Medlemsrapport för 2014 att använda i era rapporter och bidragsansökningar.

Glädjande nog så har förbundet nästan 7 000 medlemmar!

 

Förbundssidor i Läs & Skriv.

Tidningen Läs & Skriv har förbundssidor med föreningsnotiser, kalendarium mm.

Sänd in ert arrangemang till kaj.nordquist@dyslexi.org.

Ange Namn, Plats, Ort, Dag, Tid och om anmälan behövs. Ange i så fall ett telefonnummer för anmälan eller info.

Är det något spännande eller roligt på gång i er förening?  Berätta om det på förbundsuppslaget. Skicka in en eller ett par bilder och en kort text.

Eller ring Eva eller Sara om ni vill ha hjälp.

Sista datum för att lämna material till tidningen Läs & Skriv:

nr 1 – den 11 februari (utgivning 4 mars)

nr 2 – den 8 april (utgivning 29 april)

nr 3 – den 2 september (utgivning 23 sept)

nr 4 – den 26 oktober (utgivning 18 nov)

 

Följ förbundet på Internet.

I Föreningsbrevet skrivs endast om ”föreningsnyheter”.

Om ni vill följa vad som händer i förbundet och i Dyslexivärlden – följ oss på vår hemsida www.dyslexi.org och på Facebook.

 

Planering inför Dyslexiveckan 2015.

Redan nu är förbundet igång med planeringen för årets vecka.

Vi kommer att planera ihop med länsbiblioteken, MTM, SeniorNet och de andra dyslexiförbunden. Årets Dyslexivecka är den 5 - 11 oktober 2015.

 

Bästa hälsningar

Benke och Kaj

Bilagor:

Inbjudan till Ordförandekonferens i april i Eskilstuna

Stadgar för förbund, distrikt och lokalföreningar.                                                  

Verksamhetsplan för förbundet för 2014-16                                     

Förbundsrådsprotokoll

Medlemsrapport för 2014.

Kalendarium för 2015.                                                 

Kallelse till Förbundsråd i oktober i Göteborg (distrikten samt Ådalen).

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon 00_inbjudan_ordf.konf_.eskilstuna.pdf
PDF icon 00_anm_blank_17-19_april_15.pdf
PDF icon 00_verksamhetsplan_2014-2016.pdf
PDF icon medlemsrapport_2007-2014.pdf
PDF icon 00_kalendarium_2015.pdf
PDF icon 00_kallelse_forbundsrad_2015.pdf
PDF icon fr_anm_blank_25_-26_okt_14.pdf