Föreningsbrev 1-2016

Innehåll: Förändringar på kansliet, Kalendarium för 2016, Medlemsrapport 2016, Inbjudan till Medlemsutbildning 15-17 april 2016, Inför kongressen

Februari 2016

 Redaktör Bengt-Erik Johansson, tel: 070-238 63 20, bengt.erik.johansson@dyslexi.org

Nu är det ett nytt Verksamhetsår med nya planer och arrangemang. Här kommer årets första uppdatering på allt som är aktuellt.

Förändringar på kansliet.
På grund av det ansträngda ekonomiska läget i förbundet så har förbundsstyrelsen varit tvungen att avsluta kanslichefens anställning.

Kerstin Ivarson Ahlstrand tjänstgör nu som tillförordnad kanslichef med begränsad arbetsbeskrivning med motsvarande 50% tjänst. Kerstin har arbetsledning och personalansvar på kansliet.

Förbundsordförande Bengt-Erik Johansson ansvarar förutom sina ordinarie arbetsuppgifter, även för övriga arbetsuppgifter som var delegerade till kanslichefen.

Kalendarium för 2016.
Vi bifogar Kalendarium för 2016.

Medlemsrapport 2016.
Vi bifogar Medlemsrapport för 2016 att använda i era rapporter och bidragsansökningar.

Inbjudan till Medlemsutbildning 15-17 april 2016.
En medlem från respektive distrikt och lokalförening, en representant för valberedningen (riks) och vissa anställda samt förbundsstyrelsen inbjuds. Förbundsstyrelsen har beslutat att förbundet ska ha en medlemsutbildning 2016. Och det blir en utbildningskonferens för ordföranden eller dennes ersättare i distrikten och lokalföreningarna. Och temat för konferensen blir ”Målprogram för 2017-2019”. Vi bifogar en inbjudan till Medlemsutbildningen. Anmälan ska vara förbundskansliet tillhanda
senast 10 mars.

Dyslexiveckan 2016.
Bra om ni redan nu börjar planera inför Dyslexiveckan. Ta gärna kontakt med era bibliotek. För länsavdelningen är det länsbiblioteket det gäller. För lokal-föreningarna kommunbiblioteken. Årets Dyslexivecka är den 3-9 oktober 2016.                                                                                                                                    

Inför kongressen
Valberedningen kommer att ta fram kandidater och därför behöver de sätta igång sitt arbete. Vid alla kongresser väljs ordförande, styrelse och andra, så det tar tid att genomföra arbetet. Det är alltså dags att nominera kandidater till valberedningen. Nomineringarna ska vara inne till 1 juni. Gemensam
e-postadress till valberedningen: valberedningen@dyslexi.org. ”Snigelpost” ska gå till adressen:
Valberedningen c/o Kjell-Åke Eriksson,
Karl Staaffsgatan 4B, Lgh 1101, 417 27 Göteborg.

Valberedningen består av:

Kjell-Åke Eriksson Tel: 031-23 73 57; 070-360 24 25
Ingrid Andersson Tel: 042-813 09; 070-733 18 39
Lars-Göran Lehrmark Tel: 08-500 370 25; 070-669 39 93
Linda Granberg Tel: 070-605 35 55
Magnus Nilsson Tel: 070-605 67 45

Förbundssidor i Läs & Skriv
Tidningen Läs & Skriv har förbundssidor med föreningsnotiser, kalendarium mm. Sänd in ert arrangemang till eva.hedberg@dyslexi.org Ange Namn, Plats, Ort, Dag, Tid och om anmälan behövs. Ange i så fall ett telefonnummer för anmälan eller info. Om ni har artiklar eller notiser, tänk på att sända med bilder – gärna flera - tillsammans med korta texter.

Sista datum för att lämna material till tidningen Läs & Skriv
Läs & Skriv kommer ut med fyra nummer år 2016.

Nr 1 – Utgivning 9/3 / Materialdag 19/2

N22 – Utgivning 4/5 / Materialdag 15/4

Nr 3 – Utgivning 21/9 / Materialdag 2/9

Nr 4 – Utgivning 23/11 / Materialdag 4/11

Följ förbundet på Internet.

I Föreningsbrevet skrivs endast om ”föreningsnyheter”.

Om ni vill följa vad som händer i förbundet och i Dyslexivärlden – följ oss på vår hemsida www.dyslexi.orgoch på Facebook.

På hemsidan kan du även prenumerera på ett Nyhetsbrev som kommer per e-post.

 

Väl mött!

 

Bengt-Erik Johansson
Förbundsordförande

                

Bilagor:

Till alla
Verksamhetsplan för förbundet för 2014-16
Medlemsrapport för 2007-2015.
Kalendarium för 2016
Inbjudan till Medlemsutbildningen
Anmälningsblankett till medlemsutbildningen
Brev och nomineringsblankett, valberedningen

Till distrikten
Förbundsrådsprotokoll

Bifogat material

Fil f-brev_nr_1_16.docx
Microsoft Office document icon verksamhetsplan_2014-2016.doc
PDF icon medlemsutveckling_2007-2015.pdf
Fil kalendarium_2016.docx
Fil inbjudan_medl.utbildn.eskilstuna_2016.docx
Fil anm_blank_15-17_april_16.docx
Microsoft Office document icon upprop_valberedning_ar_2016.doc