Föreningsbrev 2 2013

Förbundslogga och brevlådor.
Senaste nytt!
Innehåll: Inbjudan till medlemsutbildning. Sänd in remissvar på nya stadgar. Skriv en motion till länens årsmöte och till kongressen. Valberedningen önskar förslag. Årets medlemsstatistik är nu klar. Kansliet flyttar 8 mars.

Föreningsbrev nr 2 febr 2013. Redaktör Sven Eklöf, tel 08-665 17 01, sven.eklof@dyslexi.orgLadda ner bilagor i spalten till höger.

Medlemsutbildning 20-21 april.

Förbundet bjuder in till medlemsutbildning i Stockholm den 20-21 april 2013. Eftersom antalet platser är begränsat kommer vi att prioritera ordförande eller ersättare i både lokal- och länsavdelningar. Inbjudan bifogas.

 

Remiss på nya stadgar.

Glöm inte att sända in remissvar på nya stadgar till förbundet före den 28 februari 2013.

 

Skriv en motion.

Det är nu dags att motionera till länens årsmöten och till kongressen. För enskilda medlemmar och lokalföreningar går tiden ut den 16 mars. Motioner ska sändas till länsavdelningen.

Motionen ska sedan behandlas på länsavdelningens årsmöte. Om det är en motion till kongressen ska den sedan sändas vidare till förbundet före den 1 juni jämte länsårsmötets yttrande. Länsavdelningen kan inte stoppa en motion – endast avstyrka den om den inte gillas!

En länsavdelning kan också motionera till kongressen. En sådan motion måste beslutas om på länets årsmöte och sändas till förbundet före den 1 juni.

 

Valberedningen önskar förslag.

Valberedningen önskar förslag till ny förbundsstyrelse mm. Förslagen ska vara inne före den 1 juni.

Ett speciellt utskick med fullständig information och blanketter sänds ut i början av mars.

 

Medlemsstatistik.

Årets medlemsstatistik är nu klar. Sammanställningen bifogas.

 

Dags att räkna ut antalet ombud till länets årsmöte!

Om länsavdelningen inte redan gjort detta är det mycket hög tid!

Antalet ombud fördelat per lokalförening ska meddelas respektive lokalförening. Se bifogad instruktion om hur ombuden fördelas.

 

Planering redan igång för Dyslexiveckan 2013.

Redan nu är förbundet igång med planeringen för årets vecka.

I planeringsgruppen ingår biblioteken, Digidel och MTM. Vi kommer bland annat att lägga fokus på skolbiblioteken.

Ta redan nu kontakt med era bibliotek. För länsavdelningen är det länsbiblioteket det gäller. För lokalföreningarna kommunbiblioteken. Naturligtvis kommer vi även att satsa på skolfrågor under denna vecka.  Årets Dyslexivecka är den 7 - 13 oktober 2013.

 

Kansliet flyttar i 8 mars.

Kansliet flyttar till en fin lokal i Sundbyberg den 8 mars.

 

Följ förbundet på hemsidan.

Om ni vill följa vad som händer i förbundet och i Dyslexivärlden – följ oss på vår hemsida. I Föreningsbrevet skrivs endast om ”föreningsnyheter”.

På hemsidans Startsida kan du även prenumerera på ett Nyhetsbrev som kommer per e-post var fjortonde dag ungefär.

 

TV-serier om dyslexi.

Under några veckor sänds just nu tre program om dyslexi i SVT. Det sista programmet sänds 20 februari kl 22.30 i SVT1.

Den 19 mars börjar nästa serie om åtta barnprogram, som kommer att sändas i Barnkanalen och som handlar om barn med dyslexi. Hjälp till att sprida kunskap om detta.

 

Bästa hälsningar

Benke och Sven

 

Bilagor:Till alla                                                                          

Medlemsstatistik 31 dec 2012.

Inbjudan till medlemsutbildning 20-21 april.

Skriv en Motion!

Ny lokal för förbundskansliet.

 

Till länsavdelningar mfl.

Ombudsfördelning för kongressen.

Dags att räkna fram ombud till länsavdelningens årsmöte.

Protokoll från Förbundsrådet 2012.

Ämnen:

Bifogat material

Microsoft Office document icon anm_blank_20-21_april_13.doc
Fil skriv_en_motion.docx
PDF icon flytt.till_.sundbyberg.pdf
Fil dags_att_rakna_ut_antalet_ombud_vid_lansavdelningens_arsmote.docx
Office spreadsheet icon mandatfordelning_kongress_2013.xls
Microsoft Office document icon protokollfr2012.doc
Microsoft Office document icon f-brev_nr_2_13webb.doc
PDF icon medlemsrapport_2005-2012.pdf
Microsoft Office document icon inbjudanmedl_utb_vt_2013.doc