Föreningsbrev 2-2015

Innehåll: Kalendarium, Almedalsinfo, Framtida arvsfondsprojekt, Komp & Assist, Årsredovisningar, Följ förbundet på internet, planering inför Dyslexiveckan m.m.

 

Föreningsbrev Nr 2-2015

15 juni 2015. Redaktör Kaj Nordquist, Tel 08-665 17 01,

 

 

En dryg tredjedel av 2015 har redan gått. Här kommer årets andra uppdatering om vad som nu är aktuellt inom förbundet.

 

Kalendarium för 2015

                                           

28/6 - 5/7 Almedalen, Visby Gotland.

12 augusti AU live Sundbyberg.

22-23 augusti FS live Sundbyberg.

26 augusti AU hangout.

7 september FS hangout.

30 september AU live Sundbyberg.

5-11 oktober Dyslexiveckan.

22 oktober FS live i Göteborg.

23-24 oktober Dysleximässan. Folkets Hus i Göteborg.

24-25 oktober Förbundsråd Göteborg.

18 november AU live Sundbyberg.

5-6 december FS live Sundbyberg.

 

Påminnelser
Dysleximässan genomförs i Göteborg 23-24 oktober 2015.

Då vi strävar efter att minska pappersåtgången och frankeringskostnaden så kommer besökare som köper biljetter i förväg att få biljetter via e-post.

Kallelse samt en anmälningsblankett bifogas distrikten till Förbundsrådet 24-25 okt 2015 i Göteborg. Anmäl er i tid!

Medlemsavgifter från och med 2014:
En person, 200 kr.
Ungdom i eget hushåll tom året man fyller 25 år, 75 kr.
Familjer: första medlem 175 kr, följande 25 kr/st. Minimiavgift 200 kr.
Avgifterna är årsavgifter och ska hädanefter inbetalas på Bankgiro 5714-2838, då Plusgirot kommer att avslutas inom kort.

Almedalen
Vi arbetar för att få deltagare på och att få uppmärksamhet för våra frågor på 4 stycken seminarier under Almedalsveckan, må 29 juni och ti 30 juni.

Framtida Arvsfondsprojekt
Två projektansökningar till allmänna Arvsfonden är under planering. Ett syftar till att genom samlad kompetens förbättra tillgången till begriplig och tillgänglig litteratur, nyheter och samhällsinformation i Sverige. Och det andra projektet rör arbetsmarknadssituationen.

Komp & Assist
Förbundet äger ett aktiebolag vid namn Komp & Assist. Företaget kommer att sätta igång med verksamheter som förhoppningsvis ska generera inkomster. Bland annat så har vi börjat sälja handgjorda fågelholkar, gjorda av en hantverkare som tillhör förbundet. https://butik.dyslexi.org/

Ordförandekonferens
En Ordförandekonferens genomfördes 17-19 april i Eskilstuna.
Teman för konferensen var medlemsvärvning och organisationsutveckling. Grupparbeten genomfördes, Reumatikerförbundets medlemsvärvning presenterades och våra lokalföreningar i Skellefteå och Malmö presenterade sitt arbete. Dessutom informerades deltagarna om hur man kan läsa dagstidningar med hjälp av MTM. En rad förslag för framtiden togs fram som förbundet ska arbeta vidare med. Drygt 50 personer deltog. Enligt utvärderingen var aktiviteterna mycket uppskattade.

Årsredovisningar
Till kansliet behöver vi få in årsredovisningarna från alla distrikt och lokalföreningar. Vi måste ha dem för att kunna ansöka om bidrag från Socialstyrelsen till förbundet. Och den ansökan gäller det största anslaget som vi har till förbundet. OBS! Detta är mycket viktigt för förbundets framtid.

Förbundssidor i Läs & Skriv
Tidningen Läs & Skriv har förbundssidor med föreningsnotiser, kalendarium mm.

Sänd in ert arrangemang till kaj.nordquist@dyslexi.org. Ange Namn, Plats, Ort, Dag, Tid och om anmälan behövs. Ange i så fall ett telefonnummer för anmälan eller info.

Är det något spännande eller roligt på gång i er förening?  Berätta om det på förbundsuppslaget. Skicka in en eller ett par bilder och en kort text. Eller ring Eva eller Sara om ni vill ha hjälp.

Följ förbundet på Internet
I Föreningsbrevet skrivs endast om ”föreningsnyheter”.
Om ni vill följa vad som händer i förbundet och i Dyslexivärlden – följ oss på vår hemsida www.dyslexi.org och på Facebook.

Planering inför Dyslexiveckan 2015
Förbundet är igång med planeringen inför årets Dyslexivecka.Vi arbetar ihop med länsbiblioteken, MTM, SeniorNet, Svenska Dyslexiföreningen och Föräldraföreningen för Dyslektiska barn-FDB.Årets Dyslexivecka är den 5 - 11 oktober 2015.

 

 

Bästa hälsningar

Benke och Kaj

 

Bilagor

Till distrikten:

Kallelse samt anmälningsblankett till Förbundsråd i oktober i Göteborg.

 

Bifogat material

PDF icon kallelse_forbundsrad_2015.pdf
PDF icon fr_anm_blank_25_-26_okt_14.pdf