Föreningsbrev 4 2013

Innehåll: Motionera till kongressen. Facebook-nyheter. Förbundets föreningar har möjlighet att få en bra hemsida på www.dyslexi.org. Det är dags för årsmöten. Valberedningen önskar förslag. Ny tv-serie om dyslexi. Nya "äppelboken" är här!

April 2013. Redaktör Sven Eklöf, tel 08-665 17 01, sven.eklof@dyslexi.orgLadda ner bilagor i spalten till höger!

Motionera till kongressen!

För länsavdelningar går det fortfarande bra att motionera till kongressen i höst. Motionerna ska vara inne till förbundet senast den 1 juni. Länsavdelningens styrelse eller årsmöte har rätt att motionera.

Facebook-nyheter.

Förbundet har sett över sina Facebook-sidor och grupper. Den grupp som förbundet haft, Dyslexiförbundet FMLS, har drivits av Gunilla Kämpe.

Gunilla vill fortsätta driva denna grupp men inte ha någon koppling till förbundet. Förbundet instämmer i detta, men tyvärr går det inte att ändra namnet på gruppen.

Vi har nu löst detta på så sätt att förbundet öppnar en ny grupp på Facebook, som heter ”dyslexi.org” och Gunilla öppnar en ny som heter ”Dyslexikonsulent Gunilla”. Den tidigare gruppen ”Dyslexiförbundet FMLS” läggs ned den 14 april.

Förbundet och Gunilla hälsar nya och gamla Facebook-vänner välkomna till de båda nya grupperna!

Använd era möjligheter på dyslexi.org!

Många föreningar har upptäckt möjligheten att få bra hemsida på www.dyslexi.org och som är jättelätt att sköta och uppdatera. Dock inte alla. Ta gärna kontakt med Elisabeth på förbundskansliet så hjälper hon er per telefon att komma igång. Det är dumt att missa möjligheten!

Dags för årsmöten.

Nu är det dags för årsmöten i lokalföreningar och länsavdelningar.

Lokalföreningarna skall efter årsmötet sända dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, styrelselista och årsmötesprotokoll till sin länsavdelning.

Till förbundet sänder lokalföreningen styrelselista, funktionärsanmälan, verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse.

Länsavdelningarna skall efter sitt årsmöte sända dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, styrelselista samt funktionärsanmälan till förbundet.

Förbundets valberedning önskar förslag.

Valberedningen önska förslag till ny förbundsstyrelse mm. Förslagen ska vara inne före den 1 juni.

TV-serie om dyslexi.

Den 19 mars började en serie om åtta barnprogram, som sänds i Barnkanalen och som handlar om barn med dyslexi. Hjälp till att sprida kunskap om detta. Kl 19.50 i Barnkanalen.

Bästa hälsningar

Benke och Sven

Bilagor:

Till alla                                                                         

Säljblad för ny bok: Vad alla bör veta …..

 

Ämnen:

Bifogat material

Microsoft Office document icon f-brev_nr_4_13.doc
PDF icon appelbokensaljblad.pdf