Föreningsbrev 5 2013

Innehåll: Info om kongressen i okt, Samarbetspartner under Dyslexiveckan, Medlemsrekryteringstävling, Evenemang i Almedalen, Eda-konf 19-22 sept, Ungdomsmöte 25-27 okt, Sänd in handlingar från årsmöten mm

 Juni 2013. Redaktör Sven Eklöf, tel 08-665 17 01, sven.eklof@dyslexi.orgLadda ner bilagor i spalten till höger

Kongressen 26-27 oktober 2013.

Länsavdelningarna har tidigare fått besked om hur många ombud man har. Är ni osäkra, så ta kontakt med kansliet per e-post, så får ni ut listan på nytt.

Inbjudan med anmälningsblankett sänds ut i augusti. Avgiften är 2.100 kr per ombud inklusive resor och för två övernattningar, kost och fester mm. (Kostnaden per ombud för förbundet är cirka 5.000 kr)

Dyslexiveckan 7-13 oktober 2013.

Årets Dyslexivecka har som tema Vi läser på många sätt! Vi samarbetar med biblioteken, med Digidel, med MTM, med SeniorNet och med Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn – FDB. Föreningarna rekommenderas att ta kontakt med bibliotek och FDB på orten för gemensam planering.

Vi kommer ta fram material för en kampanj om anpassning av nationella prov och en medlemsrekryteringstävling. Dessutom har vi ett material om hur kommunerna satsar och inte satsar på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, som kan användas på många platser. Mer info kommer i augusti.

Medlemsrekryteringstävling.

Under Dyslexiveckan genomför förbundet en medlemsrekryteringstävling med fint pris till den förening som lyckas rekrytera flest medlemmar under veckan. Vi återkommer till hösten med tävlingsregler.

Almedalen.

Förbundet deltar i år i Almedalen med tre olika evenemang. Ett seminarium 1 juli som handlar om den vikande läsförmågan hos dagens unga. Ett annat samma dag handlar om kommunernas (bristande) ansvar för elever med läs- och skrivsvårigheter. Den 3 juli genomför vi tre filmförevisningar på biograf med Talande textremsa i samarbete med Filminstitutet, biografägarföreningen mfl. Håll tummarna för oss!

EDA-konferens 19-22 september 2013.

Den Europeiska Dyslexiorganisationen EDA håller konferens i Växjö i september i samarbete med Linnéuniversitetet. Förbundet deltar med två föreläsningar; en om Talande textremsa och en om Tillgängliga media. Många av föreläsningarna är på svenska även om de gemensamma plenarföreläsningarna är på engelska.

Det är fortfarande möjligt att anmäla sitt deltagande.

Dysleximässa 25-26 oktober 2013.

Mässan i Sollentuna börjar nu ta form. Vi har många bra föreläsare och utställare klara redan. Mässan invigs av riksdagens utbildningsutskotts ordförande Tomas Tobé och SPSMs generaldirektör Greger Bååth. För förbundets medlemmar är inträdet fritt – annars är avgiften för föreläsningarna 200 kr.

Ungdomsmöte 25-27 oktober 2013.

En ungdomsrepresentant per länsavdelning inbjuds till ungdomsmöte i samband med mässan och kongressen. Se riktlinjerna för ungdomssektionen i förbundet. Avgiften kommer att vara ca 1000 kr per representant. Inbjudan sänds ut i augusti.

Nya produkter till försäljning.

Äppelboken har nu kommit i en ny version; Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter i en digital värld. Boken kostar 90:-. Föreningarna kan köpa den för 60:- om man köper minst fem för vidareförsäljning till listpris.

En ny produkt är en penna med förbundets logga som samtidigt är ett USB-minne och en laserpekare. Lämpligt som present för föreläsare mm. Pennan kostar 100:-.

Föreningsnytt.

Vi hälsar en ny lokalförening i Hässleholm välkommen i förbundet. Lokalföreningen i Luleå har blivit länsavdelning i Norrbotten. Föreningen i Siljansbygden är vilande. Vid en mässa i Sala nyligen fick förbundet 50 nya medlemmar! Bra jobbat!

Hög tid att sända in handlingar från årsmöten.

Lokalföreningarna skall efter årsmötet sända dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, styrelselista och årsmötesprotokoll till sin länsavdelning.

Till förbundet sänder lokalföreningen styrelselista, funktionärsanmälan, verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse.

Länsavdelningarna skall efter sitt årsmöte sända dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, styrelselista samt funktionärsanmälan till förbundet.

Elisabeth Otterstadh på förbundskansliet tar för närvarande kontakt med er som ännu inte sänt in handlingarna till kansliet för att påminna. Vi ber er att prioritera detta eftersom det betyder mycket för förbundets ekonomi att vi får in dessa.

 

Bästa hälsningar

Benke och Sven

 

Bilagor:DATE – en tävling för alla.

Säljblad för nya Äppelboken.

Riktlinjer för förbundets ungdomssektion.

Kontaktblad för FDBs föreningar.

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon date-tavlingen.pdf
PDF icon appelbokensaljblad.pdf
PDF icon f-brev_nr_5_13.pdf
PDF icon riktlinjerungdomssektion.pdf
PDF icon fdb_uti_landet.pdf