Föreningsbrev 6 2013

Innehåll: Info om kongressen 25-27 okt, Dyslexiveckan 7-13 okt, EDA-konferens 19-22 sept, Dysleximässan 25-26 okt, Ungdomsmöte 25-27 okt, Medlemsrekryteringstävling m.m.

Aug 2013. Redaktör Sven Eklöf, tel 08-665 17 01, sven.eklof@dyslexi.orgLadda ner bilagor i spalten till höger!

Nu drar det ihop sig för en väldigt intensiv höst. Vi har många järn i elden för närvarande. Det finns chans att verkligen sätta Dyslexiförbundet FMLS på kartan. Häng med på färden!

 

Kongressen 25-27 oktober 2013.

Inbjudan till kongress med anmälningsblankett bifogas. Avgiften är 2.100 kr per ombud inklusive resor och för två övernattningar, kost och fester mm. 1.900 kr om man bor i dubbelrum. (Kostnaden för förbundet är cirka 5.000 kr per ombud)

Anmälningar ska vara inne den 20 september. Observera att länsavdelningen även ska meddela vilka ombud man utsett på en speciell blankett.

Länsavdelningen får så många inbjudningar som man har ombud för utdelning till berörda

 

Dyslexiveckan 7-13 oktober 2013.

Årets Dyslexivecka har som tema Vi läser på många sätt! Vi samarbetar med biblioteken, med Digidel, med MTM och med Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn – FDB. Föreningarna rekommenderas att ta kontakt med bibliotek och FDB på orten för gemensam planering.

Vi kommer ta fram material för en kampanj med en medlemsrekryteringstävling. Dessutom har vi ett material om hur kommunerna satsar och inte satsar på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, som kan användas på många platser. Se bilagd info.

 

Medlemsrekryteringstävling.

Under Dyslexiveckan genomför förbundet en medlemsrekryteringstävling med fint pris till den förening som lyckas rekrytera flest medlemmar under veckan. Vi återkommer senare med tävlingsregler.

EDA-konferens 19-22 september 2013.

Den Europeiska Dyslexiorganisationen EDA håller konferens i Växjö i september i samarbete med Linnéuniversitetet. Förbundet deltar med två föreläsningar; en om Talande textremsa och en om Tillgängliga media. Många av föreläsningarna är på svenska även om de gemensamma plenarföreläsningarna är på engelska.

Det är fortfarande möjligt att anmäla sitt deltagande.

 

Dysleximässa 25-26 oktober 2013.

Mässan i Sollentuna börjar nu ta form. Vi har många bra föreläsare och utställare klara redan. Mässan invigs av riksdagens utbildningsutskotts ordförande Tomas Tobé och SPSMs generaldirektör Greger Bååth. För förbundets medlemmar är inträdet fritt – annars är avgiften för föreläsningarna 200 kr.

 

Ungdomsmöte 25-27 oktober 2013.

En ungdomsrepresentant per länsavdelning inbjuds till ungdomsmöte i samband med mässan och kongressen. Se riktlinjerna för ungdomssektionen i förbundet. Avgiften kommer att vara ca 1000 kr per representant. Inbjudan biläggs.

 

Nya produkter till försäljning.

Äppelboken har nu kommit i en ny version; Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter i en digital värld. Boken kostar 90:-. Föreningarna kan köpa den för 60:- om man köper minst fem för vidareförsäljning till listpris.

En ny produkt är en penna med förbundets logga som samtidigt är ett USB-minne och en laserpekare. Lämpligt som present för föreläsare mm. Pennan kostar 100:-.

 

 

Bästa hälsningar

Benke och Sven

 

Bilagor:Till länsavdelningar                                                                                                                                                                                         

Inbjudan till Kongress i så många ex som man har ombud + 1.

Ombudsförbindelse och ombudsfördelning.

Till alla

Inbjudan till Ungdomsmöte 25-27 okt

Riktlinjer för förbundets ungdomssektion.

Information om Kommunundersökning

Kontaktblad för FDBs föreningar

Inbjudan till Dysleximässa 25-26 okt.

Ämnen:

Bifogat material

Microsoft Office document icon f-brev_nr_6_13.doc
Microsoft Office document icon inbjudankongress13.doc
Microsoft Office document icon anm_blank_kongress.doc
Office spreadsheet icon mandatfordelning_utrakning_kongress_2013.xls
Microsoft Office document icon ombudsanmalankongress.doc
Fil kommunundersokning.docx
PDF icon fdb_uti_landet-2013.pdf
PDF icon dysleximassa_inbjudan.pdf
Microsoft Office document icon inbjudan_ungdomsmote.doc
Microsoft Office document icon anm_blank_ungdomsmoteokt13.doc
Microsoft Office document icon dagordning_ungsektionsmote_1.doc