Föreningsbrev nr 2 - 2014

Rapportera era Årsmöten, Kontaktpersoner i förbundsstyrelsen, Dyslexiveckan i höst, Talande textremsa på bio, Extra tidningar, Almedalen, Nya porton mm mm.

Mars 2014. Redaktör Sven Eklöf, tel 08-665 17 01, sven.eklof@dyslexi.org

 

Rapportera efter årsmötet.

Hoppas era årsmöten förflutit bra eller att ni är i full färd med att bjuda in.

Det är viktigt att ni rapporterar till förbundet och distriktet efter ert årsmöte.

Medlemsavgifter utbetalas inte innan handlingarna är insända.

 

Lokalföreningar sänder före 15 april till distriktet kopior på:

Dagordning

Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse

Revisionsberättelse

Årsmötesprotokoll

Styrelselista

 

Lokalföreningar sänder före 15 april till förbundet kopior på:

Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse

Styrelselista

Funktionärsblankett

 

Distrikt sänder före 1 juli till förbundet kopior på:

Dagordning

Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse

Revisionsberättelse

Styrelselista

Funktionärsblankett

 

Distrikt sänder före 1 september till förbundet kopior på:

Årsmötesprotokoll

 

Föreningar som upphört eller är vilande.

Förbundet har gått igenom föreningar som upphört utan beslut eller legat vilande för länge. En förteckning samt råd om hur distrikten ska hantera detta har sänts ut distriktsvis.  MALLAR kan här hämtas som bilagor.

 

Kontaktpersoner i förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen har utsett kontaktpersoner med föreningarna ute i landet. Lista bifogas. Ta gärna kontakt med er kontaktperson vid behov. Kontaktpersonen kommer att ta kontakt med er några gånger per år.

 

Gratistidningar till föreningarna blir Extratidningar.

Förbundet har sett över föreningarnas möjligheter att få gratistidningar. Information ges i bilaga. Observera att ni måste sända in en ny beställningsblankett för att få extratidningar.

 

Böcker mm till försäljning.

Vi bifogar förteckning och prislista över böcker mm till försäljning.

 

 

Dyslexiförbundet FMLS i Almedalen.

Förbundet kommer att delta i Almedalen. Vi kommer att ha ett antal seminarier på högskolan den 1 juli.

 

Har föreningen hemsida?

Det finns även möjlighet att få en egen hemsida på dyslexi.org. Anmäl ert intresse till Elisabeth Otterstadh. Det är mycket lätt att lära sig verktyget som skapar sidorna.

 

Förbundssidor i Läs & Skriv.

Tidningen Läs & Skriv har förbundssidor med föreningsnotiser, kalendarium mm.

Sänd in ert arrangemang till sven.eklof@dyslexi.org. Ange Namn, Plats, Ort, Dag, Tid och om anmälan behövs. Ange i så fall ett telefonnummer för anmälan eller info.

Om ni har artiklar eller notiser, tänk på att sända med bilder – gärna flera - tillsammans med korta texter.

 

Följ förbundet på Internet.

I Föreningsbrevet skrivs endast om ”föreningsnyheter”.

Om ni vill följa vad som händer i förbundet och i Dyslexivärlden – följ oss på vår hemsida www.dyslexi.orgoch på Facebook.

På hemsidan kan du även prenumerera på ett Nyhetsbrev som kommer per e-post var fjortonde dag ungefär.

 

Planering på gång för Dyslexiveckan 2014.

Redan nu är förbundet igång med planeringen för årets vecka.

I planeringsgruppen ingår länsbiblioteken, MTM, SeniorNet och de andra dyslexiförbunden. Temat för veckan är ”Rätten att läsa”. Dyslexiförbunden kommer att ta fram ett gemensamt stödmateriel som fokuserar på skolans kompetens och kvalitet.

Årets Dyslexivecka är den 6 - 12 oktober 2014.

 

Tillgänglig bio.

Nu kan man gå och se storfilmen Grand Budapest Hotel med syntolkning och Talande Textremsa som en del av en teknisk test. Observera att tekniken inte är ”vår egen” MovieTalk. Läs bifogad information och sprid bland intresserade medlemmar.

http://www.dyslexi.org/tidningen-las-skriv/testa-filmen-grand-budapest-h...

 

Blindskrift.

I Skåne använder vissa föreningar tjänsten ”Blindskrift” för att sända ut information. Läs bifogad info och se om det kan vara något för er också.

 

Nya porton på posten.

Posten har höjt portot från 1 april. Men man har också höjt viktgränsen till 50 gram för det lägsta portot. Som vanligt lönar det sig bäst att använda ”Föreningsbrev” om vikten är under 100 gram.

 

Personalnytt.

Sara Rydin har börjat arbeta halvtid på kansliet och skriver artiklar för tidningen och vår hemsida. Välkommen Sara.

 

Bästa hälsningar

Benke och Sven

 

Bilagor:

 

Till alla                                                                                               

Rapporteringsblanketter.   

Böcker mm  till försäljning

Kontaktpersoner i förbundsstyrelsen.

Gratistidningar av Läs & Skriv, Beställningsblankett.

Tillgänglig bio

Information om regler för blindskrift.

MALLAR för årsmöte i vilande föreningar som ska läggas ned.

 

Ämnen:

Bifogat material

Fil mall_kallelse.docx
Fil mall_dagordning.docx
Fil mall_protokoll.docx
Microsoft Office document icon 17._kontaktpersoner_fs-foren.doc
Microsoft Office document icon funktionarsblankett.doc
Microsoft Office document icon f-brev_nr_2_14.doc