”Funktionshindrade bör få skydd i lagen”

Bild på lagböcker och domarklubba
Bild: Clipart
Personer med funktionsnedsättning utsätts oftare än andra för kränkningar och våld, men omfattas inte av lagen om hets mot folkgrupp. Det vill Handikappförbunden ändra på.

"Att blogga nedsättande om människor med en viss hudfärg eller sexuell läggning är inte tillåtet enligt brottsbalkens bestämmelse om hets mot folkgrupp. Men det är fritt fram att uttala missaktning om en viss funktionsnedsättning. Det blir signalen när likhet inför lagen inte gäller brottet hets mot folkgrupp". 

Det skriver Stig Nyman (ordförande Handikappförbunden) och Sven-Erik Alhem (ordförande Brottsofferjouren Sverige) i en debattartikel i Svenska Dagbladet. De menar att regeringen måste ta tag i frågan om kränkningar, hot och våld mot personer med funktionsnedsättningar. De uppmanar regeringen:

• att tillsätta en utredning som ser över frågan om personer med funktionsnedsättning ska omfattas av tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen även som brottsbalkens bestämmelser om hets mot folkgrupp samt brottsbalkens bestämmelser om olaga diskriminering och i fråga om förutsättningar för allmänt åtal för förolämpning och förtal.

• att kartlägga förekomsten av brott mot människor med funktionsnedsättning och brottens karaktär.

Länk till hela artikeln i menyn till höger

Ämnen:

Länkar

https://www.svd.se/funktionshindrade-bor-behandlas-lika-i-lagen/om/debatt