Mot alla odds – Krafttag behövs mot arbetslösheten!

Arbete - mot alla odds?
Arbete - mot alla odds?
När uppemot 50 procent av ungdomar med funktionsnedsättning är arbetslösa krävs det krafttag och okonventionella metoder för att vända utvecklingen. Dyslexiförbundet FMLS ger här förslag.

Det har seglat upp en diskussion om hur det egentligen ligger till med sysselsättning och arbetslöshet . Alliansen hävdar att sysselsättningen ökat i reala tal medan opposition hävda att sysselsättningsgraden minskat. Båda har tydligen rätt.

För oss som funktionshindersförbund är det betydligt enklare att bilda oss en uppfattning och tycka till. Den statistik som Arbetsförmedlingen lämnar ifrån sig visar att snart var fjärde ungdom i landet är arbetslös. Ungdomar med funktionsnedsättningar är dubbelt så illa ute. Statistiken visar också att arbetslösheten för funktionsnedsatta är konjunkturokänslig – dvs det blir bara sämre och sämre oavsett om tiderna blir bättre.

I den bästa av världar försöker man naturligtvis göra något åt detta – så även i Sverige. Regeringen har tillsatt FunkA-utredningen, som haft i uppdrag att vässa de arbetsmarknadspolitiska instrumenten för att få personer med funktionsnedsättningar i arbete och sysselsättning. Dyslexiförbundet FMLS har skrivit till utredningen och utifrån våra medlemmars horisont föreslagit följande;

  • Skolan måste bli bättre på att ge alla elever utbildning. Alla lärare måste ges utbildning och fortbildning i hur de skall anpassa sin undervisning för elever med funktionsnedsättning. Utan utbildning – inget arbete.
  • Prao, yrkespraktik och insatser för att underlätta övergången skola/arbetsliv måste regelmässigt sätts in. Samordning mellan olika myndigheter är nödvändigt! Hjälpmedel i skolan kan bli hjälpmedel i arbetslivet.
  • ”Dyslexiteam” med expertpersonal som både utbildar, arbetsrehabiliterar, förmedlar och följer upp personer måste inrättas. Expertkunskaper är nödvändiga för lyckade resultat.
  • Taket för lönebidrag och trygghetsanställning måste höjas. Fler personer i trygghetsanställning istället för lönebidrag.
  • Man borde överväga mer tvingande åtgärder för att få funktionsnedsatta i arbete – exempelvis någon form av kvotering – framför allt beträffande offentliga arbetsgivare eller vid upphandling av tjänster.
  • Ge mer hjälp åt arbetsgivare som anställer. Det är minst lika viktigt att hjälpa personer att behålla ett arbete som att få ett.
  • Den uppenbara målkonflikten i Samhalls verksamhet måste uppmärksammas. Som det ser ut idag är det risk för att Samhalls resurser hamnar fel och stöder arbetsgivare istället för funktionsnedsatta.
  • Tillgängligheten i arbetslivet måste förbättras. Datasystem och intranät måste bli tillgängliga för tekniska hjälpmedel.
Ämnen: