Nordiska representanter vill ha ungdomsträff

Samlingsbild av Representanter från nordiskt möte (alt)
Samlingsbild av Representanter från nordiskt möte (titel)
I oktober var Dyslexiförbundets ordförande Bengt-Erik Johansson på ett nordiskt möte i Norge

Under mötet diskuterade deltagarna bland annat möjligheten att ordna en nordisk ungdomskonferens. Man pratade också om ett eventuellt paraplynamn för det nordiska mötet, ett förslag var DIFFNS (Danmark, Island, Finland, Färöarna, Norge och Sverige). Det väcktes också tankar om en gemensam hemsida.

Ämnen: