"Systemfel drabbar elever med dyslexi"

Bild på kanslichef Sven Eklöf
Bild på kanslichef Sven Eklöf
Idag den 31 maj publicerar Skolinspektionen en rapport över sin kvalitetsgranskningen av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan.

Granskningen påvisar stora brister och generella problem över ett brett spektra, som kan beteckna som ett systemfel i skolan.

Den genomgående svagheten är bristen på anpassning av undervisningen. I varje klassrum torde sitta ett par elever som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Om läraren inte har tillräcklig utbildning, låg kunskapsnivå, svag förståelse och otillräckligt stöd, kan det aldrig bli bra i klassrummet.

Varje lärare - oavsett ämne - måste behärska att anpassa sin pedagogik och metodik för dessa elever.

Dyslexiförbundet FMLS är mycket glad att denna granskning har kommit till stånd. Vi har väntat länge. Det är dock inte helt bekvämt att det hela utmynnar i en ganska kraftig kritik mot skolan i allmänhet, eftersom vi vet att många pedagoger gör ett hängivet och kunnigt arbete för denna grupp. Deras arbete måste ses som goda förebilder.

Generellt kan dock sägas att det framkommer  att "våra" elever många gånger far illa i skolan. Trots att granskningen innehåller ett metodfel som påverkar resultatet i positiv riktning - endast skolor som angett att de har elever med dyslexi har granskats!
Föreningen för psykisk hälsa mfl har nyligen konstaterat att bristande läsförmåga, som ej uppmärksammas, är ett stort hot mot barnens psykiska hälsa. De föreslår en allmän screening av läsförmågan i årskurs 2, vilket förefaller rimligt.

Dyslexiförbundet FMLS är kritisk mot skolminister Jan Björklund för hans ointresse för våra och andra funktionsnedsatta elever i skolan. Vi har under flera år försökt uppmärksamma honom på brister och lägga förslag. Vi anser till exempel att skollagen måste kompletteras med rätt till särskilt stöd om man har specialpedagogiska behov. Egentligen en självklarhet som obegripligt nog inte innefattas i den nya skollagen.

Antalet elever i grundskolan som berörs är cirka 40.000. Problemet kan således inte betecknas som marginellt. Vi förväntar oss kraftfulla initiativ från skolministern och från skolhuvudmän ute i landet. Dagens situation måste åtgärdas.

Dyslexiförbundet FMLS

Ämnen:

Länkar

Sverigesradio
SVT
Skolinspektionen

Bifogat material

PDF icon df-fmls-syn-pa-granskningen.pdf