Tar kommunerna sitt ansvar för skolan, eller får rektorer och lärare stå till svars för allt?

Lärare ensam i klassrum.
En allvarlig fråga
Seminarium i Almedalen den 1 juli.

Larmrapporterna duggar tätt om att funktionsnedsatta får det allt svårare på arbetsmarknaden. Är du dessutom ung är det ännu större risk att du blir långtidsarbetslös - kanske helt i onödan? Vilket ansvar tar egentligen kommuner och skolhuvudmän för att ge ungdomar med funktionsnedsättning den utbildning och de verktyg de behöver för att bli konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden? 

Dessa viktiga frågor belyser Dyslexiförbundet FMLS på ett seminarium i Almedalen.

Science Park, Strandgatan 1, måndagen den 1 juli kl 15.30- 17.30

- Dyslexiförbundet FMLS redogör för resultat i en ny Demoskop-undersökning hos Sveriges 100 största kommuner av deras ansvarstagande för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt en lärarenkät hos 300 lärare om hur dessa upplever situationen i klassrum och skola.

- Jessica Dahlbäck, Hjälpmedelsinstitutet, redogör för två satsningar för att underlätta övergången från Skola till Arbete för funktionsnedsatta elever; ”Vägar till Arbete” och ”Teknikstöd i skolan”.

Efterföljande diskussion under ledning av Mikael Klein, moderator.

- Betty Malmberg, riksdagens utbildningsutskott (m)

- Carina Hägg, riksdagsman (s)

- Jessica Dahlbäck, Hjälpmedelsinstitutet.

- Åsa Karle, SPSM.

- Representant för SKL?

- Helena Bross, lärare, författare och dyslektiker.

- Inger Maurin, v. ordf, Lärarförbundet.

- Sven Eklöf, kanslichef, Dyslexiförbundet FMLS

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon tar_kommunerna_ansvar.pdf