Vad hände på konferensen?

Lärare hjälper elev i skolan.
Dokumentation/film från HIs konferens "Varenda Unge ska med!" den 12 mars 2014.

 Filmer från föreläsningar som hölls under konferensen Varenda unge.

Konferensen Varenda unge hölls på tre orter i Sverige - Umeå, Göteborg och Stockholm - och handlade om hur teknik kan stödja elever med svårigheter under gymnasietiden.

Teknikstöd har prövats i försöksverksamheter inom regeringsuppdraget Teknikstöd i skolan och arvsfondsprojektet Vägar till arbete. Målsättningen var att ge stöd till elever med kognitiva funktionsnedsättningar och öka deras möjligheter att klara uppsatta mål inom utsatt tid samt att underlätta övergången från skolan till arbetslivet.

Innehåll i filmerna 

 • Pass 1: Introduktion

  Moderator Nina Lindqvist

 • Pass 2: När huvudet känns som en torktumlare

  Erika Dahlin - kognitiva funktionsnedsättningar i skolsituationen.

 • Pass 3: Nyttan med att lyssna på eleverna och göra individuella anpassningar

  Helene Lidström - bedömningsinstrumentet Behov av anpassningar i skolmiljön (BAS) samt vilka resultat eleverna uppnått.

 • Pass 4: Ge eleven de rätta förutsättningarna att klara skolan

  Ingrid Andersson - erfarenheter av att arbeta som arbetsterapeut i skolan, möta elever med kognitiva svårigheter och vilka teknikstöd som varit till nytta för eleverna.

 • Pass 5: Vägen ut – ett sätt att samverka och samarbeta

  Ewa Wahlin - samarbete mellan skolan, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

 • Pass 6: Alla tjänar på att satsa på de unga

  Ingvar Nilsson - resultaten från en samhällsekonomisk analys om vikten av tidiga insatser.

 • Pass 7: Samtal om vikten av att alla ska klara skolan och veta vad man ska göra efter studenten

  Representanter från Skolverket, Försäkringskassan, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Samordningsförbunden, Dyslexiförbundet FMLS (Sven Eklöf) reflekterar över konferensen innehåll.

 • Länken är borttagen från HI/MfD

Ämnen: