”Vi har mycket gemensamt med England”

Bild på Dr Kate Saunders som håller upp konferensprogrammet.
Bild på Dr Kate Saunders som håller upp konferensprogrammet. Foto: Bengt-Erik Johansson
BDA (British Dyslexia Association) hade sin 9:e Internationella konferens 27-29 mars. Vår ordförande Bengt-Erik Johansson var där.

Efter inledningstal av Dr Kate Saunders (vd för BDA) och Michael Kalmár (ordförande för EDA) så drog föreläsningarna igång, och det var 3 spännande dagar med många föreläsningar och “korvstoppning” av information. Fast det var mycket föreläsningar om dagarna så hann jag också besöka lokala pubar/restauranger och prova olika lokala maträtter och ölsorter.

Det som var mest intressant från vår synvinkel var att vi brottas med ungefär samma problem vad det gäller skolor, myndigheter och regering. Svensk dyslexiforskning och undersökningar står sig väl med den internationella med tanke på att det var ett flertal kända personer från Sverige som föreläste. Ett intressant arbete som BDA jobbar med är att certifiera dyslexivänliga skolor utifrån kriterier och checklistor skapade tillsammans med rektor, lärare, föräldrar och elever. Uppfyller skolan kraven så får skolan en certifiering som gäller i 3 år.

Jag är numera ledamot i styrelsen för EDA (European Dyslexia Association) och vi hade vårt styrelsemöte samma helg, 29-30 mars. Att arbeta på europanivå är en upplevelse i sig. Det handlar just nu mycket om att planera olika konferenser under året. Jag kommer att representera EDA på EDF’s (European Disability Forum) årsmöte i Zagreb 17-18 maj. Vi träffade Cathy Magee från skotska dyslexiorganisationen som berättade lite om vilka frågor de arbetar med och att de vill bli medlem i EDA.

Bengt-Erik Johansson

Förbundsordförande

Ämnen: