Video från Skolforum 2013

Se filmen om kommunernas ansvar för hanteringen av dyslexi i skolorna.

På Skolforum 2013 hölls en paneldebatt om kommunernas hantering av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i skolorna. Filmen visar ett sammandrag från debatten.

Debatten har sitt ursprung i den Demoskop-undersökning som Dyslexiförbundet, FDB och Inläsningstjänst presenterade i augusti 2013. Undersökningen kartlade hanteringen av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i kommunerna. 

Företrädare för två kommuner medverkar i paneldebatten. De två kommunerna är Järfälla och Botkyrka. Järfälla kommun har en centraliserad hantering av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i skolorna. Botkyrka kommun har valt en decentraliserad hantering.

 

 

 

Ämnen:

Relaterade artiklar

Kunskapslotteri i kommunerna.