Styrelse i Strängnäs

Ordförande och Kontaktperson - Ulf Hörnqvist
Kassör - Willgott Friström
Ledamot - Evelina Pistemaa

Ersättare - Styrelsen fick årsmötets mandat att tillsätta

Revisorer: Agnetha Andersen och Lisbeth Flodman

Valberedning: Distrikt Dyslexiförbundet Sörmland hjälper med detta inför ordinarie årsmöte 2020

Ämnen