Revisorer

Mikael Jennel, auktoriserad revisor

E-post: mikael.jennel@bakertillystockholm.se
Box 1303, 101 83 Stockholm
Tel: 08-787 62 00


Håkan Andersson, auktoriserad revisor, suppleant
Inga-Lill Molin, förtroendevald revisor

E-post: ingalill2006@gmail.com
Tord Skyttegatan 19
461 39 Trollhättan
Tel: 0520-359 91


Fredrik Lönneborg, förtroendevald revisor.

E-post: fredrik.lonneborg@gmail.com
Forslunda 5A
905 91 Umeå
Tel: 070-664 03 38