Revisorer

Mikael Jennel, auktoriserad revisor

E-post: mikael.jennel@bakertillystockholm.se
Box 1303, 101 83 Stockholm
Tel: 08-787 62 00


Håkan Andersson, auktoriserad revisor, suppleant
Inga-Lill Molin, förtroendevald revisor

E-post: ingalill2006@gmail.com
Tord Skyttegatan 19
461 39 Trollhättan
Tel: 0520-359 91


Joakim Uppsäll-Sjögren, förtroendevald revisor.

E-post: joakim.uppsall-sjogren@dyslexi.org
Tel: 070-870 51 11