Åhörarkopior...Föreläsning med Morgan Henricson från SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, 3 oktober 2012

IT i lärandet – för att nå målen

IT i lärandet – för att nå målen

Föreläsning om tidsenlig utbildning, tillgänglig undervisning och digital kompetens.

Föreläsare: Morgan Henricson

från SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten

 

Åhörarkopiorna finns här bredvid

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon spsm_eskilstuna__2_okt-2012.pdf