Styrelse

Dyslexiförbundet Eskilstuna

Ordförande och kontaktperson
Lisbeth Flodman
Tel: 073-721 52 30
Mejl: lisbeth.flodman@dyslexi.org

Kassör och Vice ordförande
Agnetha Andersen

Sekreterare
Christina Karlsson

Övriga Ledamöter
Maria Ejdemark
Solveig Ejdemark

Suppleant
Vakant, 2 stycken

Revisorer
Susanne Håkansson
Maj-Louise (Majlo) Nylund

Revisorssuppleant
Finns en

Valberedning
Vakant

Ämnen