Externa nyheter

11/14/2017
Nationella prov speglar inte betyg
Lärarnas tidning

Det finns allvarliga brister i de nationella läsproven i svenska i åk 9. Elevernas provresultat är inte tillförlitliga som grund för betygsättning. Det visar ny forskning från Karlstads universitet.

10/12/2017
Stopp för läsa-skriva-räkna-garanti
Lärarnas tidning
09/21/2017
Visst kunde man läsa på 1600-talet
Östra Småland

Historikern Peter Danielsson uppskattar att runt 80% av befolkningen kunde läsa när folkskolereformen infördes år 1842.

09/21/2017
Mer pengar till biblioteken i regeringens budget
Kungliga Biblioteket

– Det är mycket glädjande att regeringen så tydligt lyfter medborgarnas behov av bra informationsförsörjning och att det därför finns tydliga satsningar på stärkt biblioteksverksamhet över hela landet, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg i en komme

09/14/2017
Sverige riskerar att bli ett intellektuellt b-land
Expressen

Enligt studien Ord på prov från Lunds universitet har unga svårt för att förstå komplicerade ord, särskilt sådana som har nordiskt eller germanskt ursprung. Lättare är det med ord från engelska eller latin.

09/14/2017
Allt färre lyssnar på taltidning
Klartext SR

Allt färre i Sverige har taltidning. Det är en vanlig dagstidning som man kan få uppläst för sig, istället för att läsa själv. Det är till för personer med synskador eller till exempel dyslektiker som har svårt att läsa.

09/14/2017
"Under 2016 lades 65 bibliotek ner, varav de flesta skolbibliotek"
NSD.se

Kungliga biblioteket gör årliga rapporter vad gäller bibliotekens villkor och situation. Dessa rapporter medför, märkligt nog, ingen debatt eller diskussion. Det är som om nedläggning av bibliotek är en naturlag, någonting vi ska vänja oss vid.

05/16/2017
Nytt mål för funktionshinderpolitik
Regeringen

Ett nytt mål och en ny inriktning ska styra funktionshinderspolitiken. Statsrådet Åsa Regnér presenterade i dag den av regeringen beslutade propositionen för funktionshinderspolitiken som nu lämnas till riksdagen för beslut.

03/30/2017
Läsforskare: Betygen står i vägen för läslusten
Svenska Dagbladet

Barn behöver lära sig ”grit” och ett dynamiskt sätt att tänka för att utvecklas till självständiga läsare, enligt läsforskaren Gravity Goldberg. Då kommer de att fortsätta sitta med näsan i böcker hela liv

02/27/2017
MTM ska se över tillgängliga studiemedel
Regeringen.se

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) att i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) göra en översyn av tillgången till läromedel som är anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola.

Sidor