Externa nyheter

14 september 2017
Sverige riskerar att bli ett intellektuellt b-land
Expressen

Enligt studien Ord på prov från Lunds universitet har unga svårt för att förstå komplicerade ord, särskilt sådana som har nordiskt eller germanskt ursprung. Lättare är det med ord från engelska eller latin.

14 september 2017
Allt färre lyssnar på taltidning
Klartext SR

Allt färre i Sverige har taltidning. Det är en vanlig dagstidning som man kan få uppläst för sig, istället för att läsa själv. Det är till för personer med synskador eller till exempel dyslektiker som har svårt att läsa.

14 september 2017
"Under 2016 lades 65 bibliotek ner, varav de flesta skolbibliotek"
NSD.se

Kungliga biblioteket gör årliga rapporter vad gäller bibliotekens villkor och situation. Dessa rapporter medför, märkligt nog, ingen debatt eller diskussion. Det är som om nedläggning av bibliotek är en naturlag, någonting vi ska vänja oss vid.

16 maj 2017
Nytt mål för funktionshinderpolitik
Regeringen

Ett nytt mål och en ny inriktning ska styra funktionshinderspolitiken. Statsrådet Åsa Regnér presenterade i dag den av regeringen beslutade propositionen för funktionshinderspolitiken som nu lämnas till riksdagen för beslut.

30 mars 2017
Läsforskare: Betygen står i vägen för läslusten
Svenska Dagbladet

Barn behöver lära sig ”grit” och ett dynamiskt sätt att tänka för att utvecklas till självständiga läsare, enligt läsforskaren Gravity Goldberg. Då kommer de att fortsätta sitta med näsan i böcker hela liv

27 februari 2017
MTM ska se över tillgängliga studiemedel
Regeringen.se

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) att i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) göra en översyn av tillgången till läromedel som är anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola.

27 januari 2017
Människor är olika - har olika behov
Metro

Ett samhälle för alla kräver att man tänker om i samhällsbygget och redan i planeringsstadiet utgår ifrån principen om universell utformning, det vill säga att människor är olika och har olika behov, skriver Handikappförbunden.

18 januari 2017
Dyslexivänlig skola
Tönsbergs blad

I Norge certifierar Dyslexiförbundet (Dysleksi Norge) dyslexivänliga skolor.

19 december 2016
Många utreds men få elever har dyskalkyli
SVD

Skolorna skickar allt fler elever till utredning för dyskalkyli, stora svårigheter med siffror. Men bara runt en av tio får diagnosen - vilket kan tyda på att det skolan brister i matematikundervisningen.

14 december 2016
Ny forskning stödjer metod för tidig upptäckt av dyslexi
Mynewsdesk

Forskarna bakom det nystartade svenska företaget Optolexia har utvecklat en metod för att tidigt upptäcka dyslexi. Metoden som nu granskats i en vetenskaplig artikel, kan helt förändra förutsättningarna för barn vars skolgång påverkas negativt av läs- och

Sidor