Externa nyheter

01/27/2017
Människor är olika - har olika behov
Metro

Ett samhälle för alla kräver att man tänker om i samhällsbygget och redan i planeringsstadiet utgår ifrån principen om universell utformning, det vill säga att människor är olika och har olika behov, skriver Handikappförbunden.

01/18/2017
Dyslexivänlig skola
Tönsbergs blad

I Norge certifierar Dyslexiförbundet (Dysleksi Norge) dyslexivänliga skolor.

12/19/2016
Många utreds men få elever har dyskalkyli
SVD

Skolorna skickar allt fler elever till utredning för dyskalkyli, stora svårigheter med siffror. Men bara runt en av tio får diagnosen - vilket kan tyda på att det skolan brister i matematikundervisningen.

12/14/2016
Ny forskning stödjer metod för tidig upptäckt av dyslexi
Mynewsdesk

Forskarna bakom det nystartade svenska företaget Optolexia har utvecklat en metod för att tidigt upptäcka dyslexi. Metoden som nu granskats i en vetenskaplig artikel, kan helt förändra förutsättningarna för barn vars skolgång påverkas negativt av läs- och

11/23/2016
Drama utvecklar läsförståelse
Skolvärlden

Elever som arbetar och dramatiserar med en text ökar sin läsförståelse. Detta bekräftas av Martin Göthbergs, gymnasielärare i Mora, forskning. Ändå är det få skolor som aktivt arbetar med drama.

11/18/2016
Digitalt ger motivtion i skolan
Forskning.se

En varierad undervisning, uppgifter som upplevs som meningsfulla och bedömning via täta och nära relationer med lärarna. Det är faktorer som motiverar elever att prestera bättre i skolan, vilket framgår av en studie vid Göteborgs universitet.

11/18/2016
Läsprojekt i Fagersta
Fagersta-posten

Under fyra veckor kommer eleverna på Per Olsskolan att delta i ett nytt projekt. Förhoppningen är att öka deras läslust.

11/07/2016
Så fångas elever upp
Skolvärlden

Ett par veckor in i september vet lärare vilka elever som inte kommer att nå kraven i läroplanen. Lina Axelsson Kihlblom, grundskolechef i Haninge, vill att lärare och rektorer ska göra tillfälliga ändringar i schemat.

10/20/2016
Utredning om hemmasittare förlängd
Regeringen.se

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 december 2016.

10/20/2016
Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige
Handikappförbunden

Handikappförbundens kongress har beslutat att organisationen ska byta namn till Funktionsrätt Sverige den 18 maj 2017.

Sidor