Externa nyheter

10/19/2016
Hela högstadiet i en app
Föräldrakraft

Inte hunnit anteckna på lektionen? Tappat bort viktiga papper? Saknas inlästa skolböcker? Kommit efter på grund av sjukdom? Ja, då är det ofta kört för elever som har svårigheter med att läsa, skriva och räkna.

10/17/2016
Teknik underlättar läsning
Linköpingsposten

På biblioteket där alla böcker finns, där finns också hjälp till de som har svårt att läsa. I takt med den enorma teknikutvecklingen har alternativen för människor med läs- och skrivsvårigheter ökat väsentligt.

10/16/2016
B-lag för dyslektiker
Expressen

Barn med dyslexi fråntas alla de hjälpmedel som är nödvändiga för dem på de nationella proven. Det är diskriminering att inte ge dem samma chans som andra barn att visa vad de kan, skriver mamman och författaren Sofie Berthet.

10/13/2016
Internationella klarspråksdagen 13 oktober
Inst f språk och folkminnen

Idag är det internationella klarspråksdagen.

10/11/2016
Arbetet skriver om vårt projekt
Arbetet

Tidningen Arbetet skriver om vårt arbetslivsprojekt: "Frågan om ”enkla jobb” är på tapeten. Men jobb som inte kräver läs-, skriv- och siffervana är få. Ett nytt projekt undersöker situationen för dyslektiker med arbetaryrken."

10/11/2016
Tidiga betyg hjälper inte svaga elever
Svenska Dagbladet

Att tidigare upptäcka och stötta svaga elever har varit ett argument för tidigare betyg. Ändå hade hälften som underkändes i matematik i sexan fortfarande betyget F när de fick ut nian. “Anmärkningsvärt”, enligt Skolverket.

10/05/2016
Idag är det Världslärardagen
Lärarnas Nyheter

I dag, onsdagen den femte oktober, uppmärksammar lärare över hela jordklotet Världslärardagen.

10/05/2016
Bästa bokbussen
SVT Nyheter Jönköping

Bokbussen i Jönköping som besöker både hållplatser, förskolor och skolor runt om i kommunen tilldelas i år pris för Årets bokbuss.

10/04/2016
Specialpedagogisk satsning höjer meritvärden
Nacka-Värmdö-posten

Farstavikens skola Kvarnberget har ökat meritvärdena överlägset mest i jämförelse med förra året. En av orsakerna, är satsningen på specialpedagogiskt arbetslag. Arbetslaget jobbar för att fånga upp de elever som behöver extra stöd och hjälp för att de sk

09/27/2016
Åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik
Utbildningsdepartementet

dag lämnar Utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti sitt betänkande På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (SOU 2016:59) till Utbildningsdepartementet.

Sidor