Externa nyheter

06/01/2016
Många vill bli speciallärare genom Lärarlyftet
Lärarnas tidning

Antalet förstahandssökande till kurser och utbildningar inom Lärarlyftet har ökat med cirka 700 i höst jämfört med förra hösten. Allra störst är intresset för speciallärarutbildningarna.

05/20/2016
Prins Carl Philip om dyslexi på MTM:s konferens
Kungahuset

Tisdagen den 17 maj deltog Prins Carl Philip i konferensen Take Part – Human Perspectives on Inclusive Publishing på Norra Latin i Stockholm.

04/28/2016
Mer kunskap om utsatthet och funktionshinder
Regeringen

Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska genomföra en kunskapssammanställning om våld mot flickor och pojkar med funktionsnedsättning. En studie ska även göras, av Nordens Välfärdscenter, om hur livssituationen ser ut för samer med funktionsnedsättning.

04/27/2016
Gör om nationella proven från grunden
Lärarnas tidning

Per Måhl, expert på bedömning och betygsättning, tycker att Sverige borde göra om proven i grunden. Måhl tror att det skulle vara en god idé att vända sig till de holländska provkonstruktörerna som utformar Pisa och hämta inspiration.

04/27/2016
Pennan skapar fokus
Sydsvenskan

Att fatta en penna och låta bokstäverna flöda över papperet har sina poänger, visar det sig. Jämfört med att använda ett tangentbord blir du mer fokuserad och minns bättre.

04/26/2016
Läraren Katarina Herrlin tilldelas årets Ingvar Lundberg-pris
Natur & Kultur

Katarina Herrlin, erfaren lågstadielärare, lärarutbildare och universitetslektor vid Institutionen för utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitet, tilldelas 2016 års Ingvar Lundberg-pris på 100 000 kr.

04/22/2016
Barn med nfp utsatta på nätet
Attention Riks

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar råkar i större utsträckning än andra barn ut för hot, mobbning och sexuella närmanden på internet.

04/19/2016
Charlataner i skolan
Dagens samhälle

I skolans värld kan man tjäna stora pengar på att lura på politiker och lärare vilka metoder och hjälpmedel som helst – oavsett vad forskningen säger. Det mest populära just nu är individanpassade metoder som ska införlivas med hjälp av digitala hjälpmede

04/19/2016
Nytt stort läsprojekt
Läsrörelsen

Läsrörelsen samarbetar med David Lagercrantz i läsprojektet Berättelser som förändrar i 100 högstadieskolor och 100 gymnasieskolor. Minst 35 000 elever från hela landet kommer att delta. Projektet har möjliggjorts med stöd från PostkodLotteriets Kultursti

04/05/2016
Kodad för dyslexi
Sydsvenskan

– Det har med inlärningssvårigheter att göra säger han. Jag har dyslexi. Men jag vet faktiskt inte vad koden innebär. Det har ingen förklarat för mig. Jag skickade direkt ett mejl till Arbetsförmedlingen och bad om en förklaring.

Sidor