Externa nyheter

03/04/2016
Förvaltningsrätten upphäver Skolinspektionens vitesföreläggande
Lärarnas tidning

Förvaltningsrätten upphäver Skolinspektionens vitesföreläggande mot Vintertullsskolan, en skola som riktar sig mot elever med omfattande behov av särskilt stöd. Vitesföreläggandet är inte tillräckligt tydligt, bedömer rätten.

03/04/2016
Inkludering en investering
Lärarnas tidning

Det brådskar att bygga den goda skolan för alla, skriver Ann-Kristin Sandberg, ordförande i Attention.

03/03/2016
Grattis till Lika villkorspriset!
Uppsala universitet

Dyslexiförening FMLS vid Uppsala universitet har fått Uppsala universitets Lika villkorspris. Grattis säger vi på förbundet!

02/29/2016
Läsning även på anstalt
Svenska Dagbladet

När UR satsar på läsförståelse beger man sig till kriminalvårdsanstalter som Hall, Hinseberg och Färingsö för att prata med internerna. Den nya serien "Min livstid" ska visa hur viktig läsförmågan är, både för den personliga utvecklingen och för att ...

02/25/2016
Lärare och skolhälsovård samarbetar inte
Skolvärlden

40 procent av Sveriges skolor brister i att anpassa undervisningen och i att ge särskilt stöd till eleverna. Ofta beror det på dåligt samarbete ute på skolorna.

02/23/2016
Rörelse behövs för att minnas
Special Nest

Barn med adhd blir ofta tillsagda att sitta still i klassrummet. Men kanske är uppmaningen inte bara svår att följa, utan dessutom dålig för inlärningen. I en ny studie visades att ju större krav som ställdes på arbetsminnet, desto mer skruvade de på sig.

02/17/2016
Språkutvecklande ämnesundervisning
Skånska Dagbladet

Med tydligt fokus på språket har läsförståelsen tagit ett kliv framåt på Mackleanskolan. – Kunskap visar man ofta genom språket. Men har man inte språket kan man inte visa och uttrycka vad man kan, säger Emma Björemark, lärare i engelska och svenska.

02/15/2016
Studiepaket för vuxenutbildningen
SPSM

Vuxna med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet att utbilda sig som andra medborgare. Ändå är många vuxenutbildningar otillgängliga. Därför har Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram ett webbaserat studiepaket

02/12/2016
Mindre tillgänglighet, mer universell design
Dagens samhälle

Tillgänglighet är ett oerhört viktigt medel, men den är inte ett mål i sig och kan inte på egen hand leda fram till det inkluderande hållbara samhället. Istället är det dags att vi riktar in oss på satsningar på universell design, som ett bättre sätt att

02/11/2016
Allt sämre kunskaper
Skolvärlden

En tredjedel av svenska 15-åringar klarar knappt ens av de enklaste uppgifterna i Pisa-testet. "Sverige har fått "dramatiska ökningar av andelen lågpresterande i alla ämnen sedan år 2000", skriver OECD.

Sidor