Externa nyheter

01/29/2016
SPSM fördelar 51 miljoner till skolor och vuxenutbildning
SPSM

88 projekt inom skola och vuxenutbildning får i år drygt 51 miljoner i bidrag för särskilda insatser av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Medlen går till utvecklingsprojekt som har målet att förbättra lärmiljön för elever och vuxenstuderande.

01/28/2016
Få söker stöd för mattesvårigheter
SPSM

Lärarnas Riksförbund har idag släppt en rapport där behovet av mer specialpedagogisk kunskap och kompetens kring elevers matematiksvårigheter lyfts. Samtidigt ser SPSM få förfrågningar om hur man utformar undervisningen för elever med matematiksvårigheter

01/26/2016
Elever behöver mer stöd i svenska
Skolinspektionen

Skolan måste ge grundskoleelever bättre möjligheter att utveckla sin läsförståelse och skrivförmåga och därmed också sin förmåga att tänka, kommunicera och lära.

01/26/2016
"Skolverket pudlar om likvärdigheten"
Skolvärlden

Likvärdigheten i den svenska skolan har inte försämrats de senaste åren. Skolverket har fått backa från sina tidigare påståenden.

01/23/2016
Oroande utveckling för likvärdigheten i skolan
Skolverket

Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning. Var man än bor och oavsett sociala och ekonomiska hemförhållanden ska utbildningen ha en hög kvalitet. Utbildningen ska också kompensera för elevers olika bakgrund och andra olikartad

01/21/2016
Tydligare regler om tilläggsbelopp
Utbildningsdepartementet

Regeringen vill förtydliga i skollagen så att tilläggsbelopp blir individuellt bestämt för varje barn och elev. Tilläggsbelopp ska bland annat kunna ges för åtgärder som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter.

Sidor